W dniu dzisiejszym (28 marca 2023 r.), w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne, doszło do zawarcia umowy z wykonawcą zadania pn. „Budowa infrastruktury elektroenergetycznej – oświetlenia drogowego w technologii energooszczędnej na terenie Gminy Krościenko Wyżne”.

Przedsięwzięcie, o którym powyżej zostanie zrealizowane przez AGZ Sp. z o.o., w imieniu której umowę na realizację inwestycji podpisał prezes zarządu – Grzegorz Zarzycki.

Umowny koszt wykonania zadania to 4 116 413,67 zł z czego kwota 3 704 772,30 zł zostanie sfinansowana ze środków pozyskanych na realizację tego zadania w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie obejmie w szczególności budowę oświetlenia ulicznego:

 • ➡️ drogi powiatowej nr 1971R (ul. Północna) od ul. Krótkiej do ul. Marynkowskiej oraz dróg gminnych wewnętrznych nr ewid. działki 2131/2 (ul. Krótka) i 1780 na długości ok. 4,17 km.
 • ➡️ drogi powiatowej (ul. Południowa) od ul. Szkolnej do ul. Marynkowskiej oraz wymiana części słupów oświetleniowych i opraw przy drodze powiatowej nr 1973R (ul. Kasztanowa i ul. Brzozowska) na długości ok. 1,7 km.
 • ➡️ drogi krajowej nr 19 (ul. Dukielska), drogi gminnej publicznej nr 114905R (ul. Centralna), nr 114904R (ul. Graniczna), drogi gminnej wewnętrznej (ul. Kościelna) od ul. Centralnej do parkingu oraz wymiana części słupów oświetleniowych i opraw oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej nr 19 (ul. Dukielska), obok kościoła i przy Domu Ludowym w Pustynach.
 • ➡️ drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. działki 2804/2 na długości ok. 0,18 km.
 • ➡️ drogi gminnej publicznej nr 114905R (ul. Sportowa) od wjazdu do Urzędu Gminy Krościenko Wyżne do ul. Księżej oraz dróg gminnych wewnętrznych nr ewid. działki 4011/5 i 3892/2 (boczna ul. Południowej do ul. Sportowej) na długości ok. 1,15 km.
 • ➡️ drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. działki 2846 (boczna ul. Kasztanowej) na długości ok. 0,12 km.
 • ➡️ drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. działki 2840 (boczna ul. Kasztanowej) na długości ok. 0,12 km.

 

 • oswietlenie1
 • oswietlenie2
 • oswietlenie3
 • oswietlenie4