Informujemy, iż wniosek Gminy Krościenko Wyżne złożony w ramach programu pn. „Laboratoria Przyszłości” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki został rozpatrzony pozytywnie. Z tego tytułu Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym otrzymała dofinansowanie w wysokości 103 500 zł.
Przyznane środki pozwolą na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej. Będą to m.in. drukarki 3D wraz z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami, ploterami etc.), mikrokontrolery z sensorami, płytkami prototypowymi i innym oprzyrządowaniem, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, greenscreeny, mikrofony etc.) oraz stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.