Kultura

Na pamiątkę wydarzeń z 11 listopada 1918 roku, w  sobotę 9 listopada w sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym odbył się Koncert Pieśni Patriotycznej. Poprzez wspólne śpiewanie uczczono 101 rocznicę odzyskania niepodległości, oraz oddano hołd tym, którzy odeszli walcząc za naszą Ojczyznę. Uczniowie klas siódmych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym z wielkim zaangażowaniem przedstawili inscenizację, w której przypomnieli ważne wydarzenia historyczne dotyczące okresu walki o niepodległość. Do koncertu przyłączyli się harcerze z 8 DH „Ventus” im. Szarych Szeregów, 7 DH im. Janusza Korczaka, 4 DH „Z Nienacka” im. Szarych Szeregów oraz zespół muzyczny "Song" działający w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym, który wraz z absolwentami szkoły przypomniał znane pieśni patriotyczne. Była to znakomita lekcja patriotyzmu, która dostarczyła wszystkim obecnym niezapomnianych wrażeń.

 

 

Świętowanie dnia 11 listopada dla każdego krościeniaka przyjmuje dwojaki wymiar. Co roku ten dzień przypomina o kolejnych rocznicach odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. W tym dniu przypada również liturgiczne wspomnienie św. Marcina – patrona parafii w Krościenku Wyżnym, a co za tym idzie odpust parafialny. Ponadto, podczas mszy świętej o godz. 9:00 krościeńska młodzież otrzymała z rąk JE abp-a Józefa Michalika sakrament bierzmowania.Arcybiskup przewodniczył również uroczystej eucharystii, która rozpoczęła obchody 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę. Podczas liturgii wystawiono poczty sztandarowe: Harcerzy ze Szczepu im. Stanisława Filara, Ochotniczych Straży Pożarnych z Krościenka Wyżnego i Pustyn oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym. Homilię wygłosił ks. prał. Krzysztof Pastuszak.

 

 

Po zakończonej mszy świętej przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej z Krościenka Wyżnego - licznie biorący udział w uroczystościach mieszkańcy gminy - udali się pod pomnik upamiętniający 100 - lecie odzyskania niepodległości. Konno towarzyszył im ubrany w lśniącą zbroję św. Marcin. Uroczystości przy pomniku rozpoczęła Natalia Lorens – uczennica szkoły podstawowej w Krościenku Wyżnym poruszającą interpretacją wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt.: Byłeś jak wielkie, stare drzewo…”. Następnie wszyscy zebrani odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”, po czym głos zabrał wójt gminy, który w swoim wystąpieniu przywołał pamięć pokoleń Polaków, stawiających czoła zaborcom od czasu utraty niepodległości.W swoim wystąpieniu podkreślił, iż: „…musimy pamiętać, jaka była cena wolności, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze, że dobro Ojczyzny musi być naszym najważniejszym obowiązkiem. Pamiętajmy skąd pochodzimy, jakie tradycje i wartości wynieśliśmy z domu naszych rodziców. Bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Bądźmy dumni z naszej historii, bądźmy dumni z naszej wiary. W myślach i czynach zawsze kierujmy się tym pięknym hasłem, które od wieków widnieje na sztandarach naszej Ojczyzny: Bóg, Honor, Ojczyzna.”

Po odmówieniu - poprowadzonej przez księdza arcybiskupa - modlitwy za Ojczyznę, delegacje złożyły przed pomnikiem wiązanki biało-czerwonych goździków jako wyraz pamięci dla ofiar poniesionych w imię wolności przez Polaków na przestrzeni wieków. Kwiaty złożyli: wójt gminy wraz z zastępcą, w imieniu rady gminy, wiceprzewodniczący: Beata Najbar i Eugeniusz Such, abp Józef Michalik razem z księżmi proboszczami parafii w Krościenku Wyżnym i Pustynach, przedstawiciele oświaty i wychowania naszej gminy: dyrektor szkoły podstawowej oraz dyrektor przedszkola samorządowego, a także radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Dariusz Sobieraj oraz przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krościenku Wyżnym.

Uroczystości zakończyło wykonanie przez orkiestrę dętą utworu: „My, Pierwsza Brygada” – pieśni I Brygady Legionów Polskich - dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Krościenku Wyżnym oraz Harcerze ze szczepu w Krościenku Wyżnym serdecznie zapraszają 9 listopada 2019 r. na Wieczór Pieśni Patriotycznej, który odbędzie się w sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym.

Patronat honorowy nad koncertem objął Wójt Gminy Krościenko Wyżne.

 

W sobotę - 26 października br. - w sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym odbył się organizowany co roku przez Koło Gospodyń Wiejskich w Krościenku Wyżnym - Dzień Seniora. Tradycyjnie już obchody cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców, o czym świadczy fakt obecności podczas wydarzenia blisko 250 osób w tym seniorów oraz zaproszonych gości.

 

 

Uroczystość ta została połączona z świętowaniem jubileuszy małżeńskich mieszkańców Sołectwa Krościenko Wyżne. Swoje 50- lecie małżeństwa obchodzili w tym roku: Bronisława i Edward Dąbrowscy, Wiesława i Kazimierz Filarowie, Jadwiga i Daniel Glazarowie, Janina i Kazimierz Gonetowie, Eleonora i Wilhelm Karasiowie, Krystyna
i Aleksander Kochanowie, Janina i Stanisław Leszkowie, Emilia i Paweł Lorensowie, Krystyna i Czesław Michnowie, Krystyna i Józef Michnowie, Maria i Jan Pelczarowie, Danuta i Wojciech Szafrańscy oraz Stanisława i Jan Wieczorkowie. Dostojni jubilaci wzięli udział w mszy świętej odprawionej w ich intencji, a następnie oficjalnej dekoracji Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Czynności dekoracyjnych dokonał Wójt Gminy Krościenko Wyżne. Wszystkim jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych pięknych jubileuszy.

Następnie na scenie pojawili się młodzi artyści z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym, którzy przedstawili zebranym program traktujący o postaci i życiu patrona szkoły – papieża Polaka – św. Jana Pawła II. Wzruszający spektakl, którego przygotowaniem zajmowała się Pani Katarzyna Marszałek został nagrodzony gromkimi oklaskami.

Kolejny występ należał do Pań z Koła Gospodyń Wiejskich, które na deskach sceny popełniły pełne humoru widowisko o charakterze folklorystycznym, a jego tematem przewodnim były komplikacje związane z „wydaniem” córki za mąż.

Tuż przed rozpoczęciem zabawy tanecznej wystąpiły Panie z Klubu Seniora wykonując znane piosenki i przyśpiewki ludowe przy wtórowaniu zgromadzonych na sali gości.

Ostatni punkt Dnia Seniora 2019 w Krościenku Wyżnym stanowiła zabawa w rytmach utworów ludowych i biesiadnych.

 

W dniu 19 października br. w sali Domu Ludowego w Pustynach miał miejsce organizowany co roku Dzień Seniora, w którym udział wzięło ponad 100 mieszkańców. Uroczystość ta została tradycyjnie połączona ze świętowaniem jubileuszy małżeńskich mieszkańców Sołectwa Pustyny. Swoje 50- lecie małżeństwa obchodzili w tym roku Anna i Mieczysław Zajdel oraz Sława i Zygmunt Lorens, którym serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych pięknych jubileuszy.