Wójt Gminy Krościenko Wyżne

informuje

że w dniu 26 maja 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krościenko Wyżne przy ul. Południowej 9, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

  1. część nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Krościenko Wyżne, obręb Krościenko Wyżne, oznaczona w ewidencji gruntów identyfikatorem działki 180706_2.0001.1608/2 o powierzchni 0,0946 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Krośnie prowadzona jest księgę wieczysta nr KS1K/00088402/1, stanowiąca własność Gminy Krościenko Wyżne  – zbycie w formie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne, pok. nr 6, tel. 13 43 151 90 w. 16.

 

 

Informacja o wywieszeniu wykazu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia