Sekretarz Gminy Krościenko Wyżne

 

Mateusz Podkul – zamieszkały w Krościenku Wyżnym. W roku 2011 ukończył studia na Uniwersytecie Rzeszowskim uzyskując tytuł magistra na kierunku politologia. Ponadto, ukończył studia podyplomowe o specjalnościach: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Zarządzanie funduszami Unii Europejskiej, Administracja publiczna oraz Executive Master of Business Administration (EMBA). Doświadczenie w administracji zdobył w Starostwie Powiatowym w Krośnie pracując na stanowisku inspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu. Od maja 2017 r. do końca roku 2019 zatrudniony na stanowisku kierownika Delegatury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie. Od 1.01.2020 r. Sekretarz Gminy Krościenko Wyżne.

 

 

Skarbnik Gminy Krościenko Wyżne

 

 

Agnieszka Filar

Agnieszka Filar – ur. 06.02.1979 r., zamieszkała w Krościenku Wyżnym, zamężna, 3 dzieci. Ukończyła Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na kierunku: ekonomia w specjalności: finanse i rachunkowość, następnie zrealizowała studia magisterskie uzupełniające na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
w zakresie zarządzanie działalnością gospodarczą, specjalność – finanse i bankowość. Doświadczenie w zakresie księgowości zdobywała początkowo w sektorze prywatnym w latach 1999 - 2014, w latach 2014 - 2015 pełniła funkcję księgowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym, a następnie od roku 2015 do 2019 głównej księgowej. Z dniem 1 lipca 2019 r. została powołana przez Radę Gminy na funkcję Skarbnika Gminy Krościenko Wyżne.