Sekretarz Gminy Krościenko Wyżne

alicja fejkiel guzik

Alicja Fejkiel-Guzik

Alicja Fejkiel-Guzik, zamieszkała w Krościenku Wyżnym, 42 lata, mężatka, 3 dzieci. Wykształcenie wyższe – magister administracji, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie – Wydział Prawa i Administracji – w zakresie Prawa Unii Europejskiej. Od 1995 r. związana z pracą w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne (od momentu powstania gminy). Ławnik Sądu Rejonowego w Krośnie, członek zarządu Stowarzyszenia Kulturalnego „Dębina”. Odznaczona przez Prezydenta RP Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę. Od kwietnia 2010 r. Sekretarz Gminy Krościenko Wyżne.

 

Skarbnik Gminy Krościenko Wyżne

 

Agnieszka Filar