Sołtys:

Bolesław Pudłowski
tel. (13) 431 53 62
kom. 608 514 290

Biuro Sołtysa:

38-422 Krościenko Wyżne
ul. Południowa 9

Godziny urzędowania:

poniedziałek 13.00 - 16.00
wtorek 8.00 - 11.00
środa 8.00 - 11.00

Rada Sołecka:

Królicki Wojciech,
Kuźnar Bożena,
Liput Jerzy,
Liput Stefan,
Michna Wanda,
Niepokój Marcin,
Pelczar Jolanta,
Podkul Waldemar,
Szajna Tomasz,
Zygarowicz Agnieszka.

Statut Sołectwa: statut.pdf