Z inicjatywą założenia Klubu Seniora wystąpił ówczesny proboszcz Ks. Jan Szpunar. Klub został powołany uchwałą Rady Gminy i rozpoczął swą działalność 27 marca 2011 r. Powstał z myślą o osobach starszych i samotnych w celu umożliwienia im udziału w życiu społecznym przez rozwijanie aktywnych form spędzania czasu oraz integrację ze środowiskiem lokalnym. Obecnie liczy 37 członków. Członkowie Klubu spotykają się w salce przy bibliotece (w budynku przedszkola) w ostatni wtorek miesiąca. Oprócz tych spotkań organizują wycieczki krajoznawcze, warsztaty plastyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi. Panie uczestniczą w gimnastyce rekreacyjnej i aktywnie biorą udział w różnych inicjatywach organizowanych na terenie gminy np.:

  • Orszaku trzech Króli
  • Koncercie kolęd
  • Koncercie charytatywnym
  • Dniu Kobiet
  • Wigilii integracyjnej

Klub Seniora współpracuje z: Kołem Gospodyń Wiejskich, Biblioteką Gminną oraz Stowarzyszeniem Kulturalnym „Dębina”.