Orkiestra w Krościenku Wyżnym powstała przy miejscowej jednostce OSP w 1921 r., pod nazwą  „Jedność”, a jej pierwszym kapelmistrzem był Jan Bargiel. Liczyła wówczas 19 członków. Pierwszy okres jej działalności przerwał wybuch II Wojny Światowej, a do reaktywacji zespołu doszło po jej zakończeniu.

Dyrygentem został wówczas Franciszek Habrat, muzyk orkiestry od momentu jej założenia. Orkiestra istniała do momentu śmierci kapelmistrza, czyli do 1960 r.

W 1967 r. ponownie udało się doprowadzić do odtworzenia orkiestry, która działała do połowy lat 70-tych pod batutą kapelmistrza Bartłomieja Marszałka.

Na kolejną reaktywację trzeba było czekać aż do 1996 r. Od tego momentu do 2004 r. dyrygentem zespołu był Józef Pudłowski, następnie przez rok orkiestrę prowadził Jakub Wojtowicz, a od października 2005 r. kapelmistrzem jest Maciej Filar.

Zespół swoimi występami uświetnia święta państwowe i kościelne oraz różnego rodzaju imprezy okolicznościowe.

W 2009 r. dzięki przychylności władz gminy, orkiestra spełniła jedno ze swoich marzeń, nagrała płytę. Na krążku, który ukazał się w czerwcu 2010r. zarejestrowano 12 utworów.

Za swoją działalność orkiestra była wielokrotnie odznaczana; m. in.: Złotą Odznaką SK Dębina i Medalem Dziesięciolecia Gminy Krościenko Wyżne, czy Nagrodą Starosty Powiatu Krośnieńskiego w 2008 r. W 2011 r. orkiestra została uhonorowana odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a w 2014 r. odznaczenie to otrzymał kapelmistrz orkiestry Maciej Filar.

W styczniu 2012 orkiestra przeszła pod egidę gminy zmieniając również swoją siedzibę. Od tego czasu występuje jako Gminna Orkiestra Dęta w Krościenku Wyżnym.

Skład zespołu liczy obecnie 40 muzyków. Orkiestra swoimi występami uświetnia liczne uroczystości i święta państwowe oraz kościelne, występuje również podczas imprez okolicznościowych.

 

 • orkiestra02
 • orkiestra03
 • orkiestra04
 • orkiestra05
 • orkiestra06
 • orkiestra07
 • orkiestra08
 • orkiestra09
 • orkiestra10
 • orkiestra11
 • orkiestra12
 • orkiestra13
 • orkiestra14
 • orkiestra15
 • orkiestra16