Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1062 z póżn. zm.) w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne wyznaczono Koordynatora ds. dostępności.Kontakt:

Koordynator ds. dostępności:

. - tel. 13 43 151 90, e-mail:., pokój nr 7.