Numer alarmowy z telefonu komórkowego – 112

 

Pogotowie Ratunkowe – tel. alarmowy 999
ul. Grodzka 45, tel. 13 432 02 22

Policja – tel. alarmowy 997
ul. Lwowska 28, tel. 13 432 99 00

Straż Pożarna – tel. alarmowy 998
ul. Niepodległości 6, tel. 13 436 63 08

WOPR – tel. alarmowy 601 100 100

GOPS Krościenko Wyżne - tel. 13 43 153 00

Starostwo Powiatowe w Krośnie - tel. 13 43 757 00

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie - tel. 17 86 710 00