Kliknij w wybrany na mapie czujnik...

 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców oraz wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, Gmina Krościenko Wyżne zakupiła czujniki firmy Beskids Instruments, które dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i technologii, monitorują jakość powietrza. Zostały one zamontowane w sześciu lokalizacjach, na terenie Gminy. Czujniki te tworzą zintegrowany system informacyjno-pomiarowy składający się z opcjonalnego, zewnętrznego ekranu LED, wskaźnikowego urządzenia pomiarowego pyłów PM2.5 i PM10, wilgotności oraz temperatury, oprogramowania do analizy i prezentacji wyników oraz aplikacji na urządzenia mobilne. Na terenie naszej gminy zamontowane zostały dwie takie tablice.

Czujniki i tablice LED znajdują się w następujących miejscach:

  1. Budynek GRN , przy ulicy Południowej 1 w Krościenku Wyżnym wraz z tablicą zewnętrzną LED
  2. Budynek Domu Ludowego w Pustynach przy ul Centralnej 13 – wraz z tablicą zewnętrzną LED
  3. Budynek mieszkalny w Krościenko Wyżnym, ul Północna 298
  4. Budynek mieszkalny w Krościenko Wyżnym, ul. Brzozowska 133
  5. Budynek Sklepu w Krościenko Wyżnym, ul. Parkowa 2
  6. Budynek Sklepu w Krościenko Wyżnym, ul. Północna 233 A

Jakość powietrza w Krościenku Wyżnym oraz Pustynach można również stale kontrolować na MAPIE dostępnej na stronie internetowej Gminy oraz w aplikacji mobilnej na system Android, która niebawem zostanie uruchomiona. Szczegółowe informacje zostaną podane w terminie późniejszym.

Tymczasem, aby sprawdzić jakość powietrza w danej lokalizacji wystarczy kliknąć w zaznaczony punkt na mapie, po czym wyświetli się szczegółowa informacja na temat stężenia pyłów zawieszonych PM 2,5 oraz PM 10 oraz opisowa informacja, czy powietrze jest dobre, bardzo dobre, dostateczne, umiarkowane, złe czy bardzo złe, wraz z odpowiednią kolorystyką. Wiedza na temat jakości powietrza, którym oddychamy pozwoli nam zaplanować najbardziej korzystną godzinę np. na spacer, czy inną formę aktywności.

Poszczególne kolory na mapie, dostarczają nam ważnych informacji, na temat jakości powietrza oraz jego wpływu na nasze zdrowie, co obrazuje poniższa tabela (źródło GIOŚ):