Czysta energia

Szanowni Państwo !

W najbliższym otoczeniu obserwujemy problem niskiej emisji w postaci nisko zawieszonych pyłów i gazów. Jest to bardzo uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia. Zanieczyszczenia te pochodzą głównie z niewłaściwego spalania paliw stałych (węgla, mokrego drewna, odpadów) w budynkach mieszkalnych.

Przyczyną dymienia z komina, oprócz niewłaściwej jakości paliwa,  jest również nieodpowiedni sposób rozpalania.

Należy rozpalać tak aby spalanie „od góry” inicjowało niżej leżące paliwo.

Przy paleniu „od góry”, odgazowanie paliwa przechodzi przez strefę spalania, następuje lepsze dopalanie, co wpływa na zmniejszenie zużycia opału i niższy koszt ogrzewania.

W celu ograniczenia niskiej emisji Uchwała „antysmogowa” Nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego przewiduje wymianę tradycyjnych kotłów na paliwo stałe na kotły niskoemisyjne klasy 5.

Na podstawie zapisów tej uchwały, tradycyjne kotły na paliwo stałe:

  • starsze niż 10 lat można eksploatować TYLKO do końca 2021 roku .
  • kotły do 10 lat można eksploatować do 2023 roku
  • kotły do 5 lat można będzie eksploatować do 2025 roku
  • a nowsze kotły klasy 3 i 4 można będzie eksploatować do roku 2027

 

po tym czasie możliwa będzie eksploatacja kotłów i innych urządzeń grzewczych nie gorszych niż 5 klasy !

Miasto Krosno w partnerstwie z Gminą Krościenko Wyżne realizują projekt pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne  w zakresie wymiany  tradycyjnych kotłów centralnego ogrzewania na kotły klasy 5 na pellet. Wykonawcą  jest firma Semper Power Sp. z o.o. z Krupskiego Młyna.

 

Montowane są kotły firmy GREŃ S.J. z Pszczyny.  Kotły są przewidziane do pracy w trybie półautomatycznym z okresowym - co kilka dni – załadunkiem paliwa. Kotły są wyposażone w bardzo nowoczesny palnik z obrotową komora spalania, co znacznie zmniejsza potrzebę ich obsługi.

Udział w projekcie sprowadza się do wypełnienia deklaracji uczestnictwa, udostepnienie kotłowni do przeprowadzenia weryfikacji technicznej, a następnie podpisania umów
i dokonania wpłaty wkładu własnego przed montażem.

Wysokość wkładu własnego dla uczestników projektu w zależności od mocy instalowanego kotła wynosi:

- kocioł 15 kW –  5 214,50 zł,

- kocioł 20 kW –  5 397,90 zł,

- kocioł 25 kW –  5 743,30 zł,

- kocioł 45 kW –  7 103,50 zł.

Dofinansowanie wynosi ponad 60% kosztów kwalifikowanych, w tym  dostawa i montaż urządzenia oraz 6 letnie gwarancje. Dodatkowo, urządzenia będą ubezpieczone przez Miasto Krosno lub Gminę Krościenko Wyżne przez okres 5 lat.

Zakończenie montaży planowane jest do 15 maja 2019 roku.

 

Zapraszamy do skorzystania z oferty

Urząd Gminy Krościenko Wyżne
Południowa 9 (pokój nr 7) tel. 13 43 151 90 wew. 17.

 

 

Informuję, że wyłoniony został wykonawca realizowanego przez Miasto Krosno i Gminę Krościenko Wyżne projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne - Instalacja kotłów centralnego ogrzewania na biomasę”. Jest nim firma Semper Power Sp. z o.o. z Krupskiego Młyna, której oferta jest najkorzystniejsza cenowo oraz spełnia wszystkie wymagane warunki. Wykonawca zaoferował kotły firmy GREŃ Spółka Jawna z Pszczyny – polskiego producenta działającego od 1990 roku. 

Wysokość wkładu własnego uczestników projektu w zależności od mocy instalowanego kotła wyniesie:

- kocioł 15 kW –  5 214,50 zł,

- kocioł 20 kW –  5 397,90 zł,

- kocioł 25 kW –  5 743,30 zł,

- kocioł 45 kW –  7 103,50 zł.

Stanowi to ok. 38 % całkowitych kosztów dostawy i montażu urządzenia oraz gwarancji na urządzenie. Dodatkowo, urządzenia będą ubezpieczone przez Miasto Krosno lub Gminę Krościenko Wyżne przez okres 5 lat.

Na dzień 28 grudnia br. zaplanowano podpisanie umowy na wykonanie 119 kotłów c.o. opalanych biomasą (pelletem) pomiędzy Gminą Miasto Krosno i Gminą Krościenko Wyżne a firmą Semper Power Sp. z o.o. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w drugiej połowie stycznia 2019 roku, a zakończenie w terminie do 30 maja 2019 roku.

W celu przedstawienia szczegółów technicznych kotłów, harmonogramu działań oraz stworzenia możliwości podpisania umów pomiędzy Państwem – uczestnikami projektu a Gminami Miasta Krosna i Krościenka Wyżnego organizujemy spotkanie, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 roku o godz. 17.00 w Auli Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Ks. Piotra Skargi 3 w Krośnie (II piętro), na które serdecznie Państwa zapraszam.

 

Wójt Gminy
Krościenko Wyżne

Mateusz Liput

 

Warunkiem wykonania instalacji fotowoltaicznej u Mieszkańca jest umieszczenie na podstawowej liście uczestników Projektu oraz spełnienie pozostałych wymogów wynikających z Regulaminu uczestnictwa w Projekcie. Zobacz jakie kolejne działania musisz podjąć.

Ruszyły prace związane z montażem instalacji fotowoltaicznych i solarnych na dachach w  Krośnie i Krościenku Wyżnym.  Zakończyły się  przeglądy techniczne  poszczególnych nieruchomości w celu  ustalenia szczegółowych warunków wykonania instalacji oze.

Zrealizowano już ponad 10%  prac montażowych  modułów PV. Pierwsze instalacje uzyskały już , po wpięciu do sieci energetycznej, możliwość produkowania energii elektrycznej.
Rozpoczęły się  też  prace związane z montażem  instalacji solarnych. Do tej pory wykonano ich ponad 10 sztuk.

W dniu 2 lipca br. otwarte zostały oferty złożone w postępowaniu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne - gruntowe pompy ciepła”.  Na wykonanie przedmiotowego zamówienia wpłynęły 3 oferty. Wszyscy wykonawcy przedstawili ceny przewyższające środki finansowe w projekcie, jakie Gmina Miasto Krosno i Gmina Krościenko Wyżne zamierzają  przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, tj. 1 333 800,00 zł brutto. Różnice cen wynosiły od 295 778 zł do 771 882 zł. 

Wobec powyższego unieważniono ten przetarg i kolejny zostanie ogłoszony w najbliższych dniach. Warunki zostaną zmienione w zakresie terminu wykonania zadania, który został wydłużony za zgodą Zarządu Województwa Podkarpackiego do 30 kwietnia 2019 roku.

Informujemy, że na terenie Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne zakończony został nabór na listę podstawową deklaracji uczestnictwa w projekcie pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”. Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy nadal mają możliwość złożenia deklaracji na listę rezerwową. Z chwilą rezygnacji z udziału w projekcie osoby/osób z listy podstawowej, niepodpisania lub rozwiązania umowy z którymkolwiek z ostatecznych odbiorców projektu z grupy docelowej, kolejni mieszkańcy z listy rezerwowej będą przechodzili do grupy docelowej uczestników projektu.
 
Dokumenty projektu, w tym Regulamin i deklaracja uczestnictwa nadal są dostępne na stronie www.krosno.pl/pl/czysta-energia/ w zakładce Dokumenty projektowe.
 
Projekt przygotowywany jest w ramach osi priorytetowej III. Czysta Energia Działania 3.1 Rozwój OZE „projekty parasolowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 
W sprawie uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny:
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krosna, tel. 13 47 43 629.