Szanowni Państwo !

W najbliższym otoczeniu obserwujemy problem niskiej emisji w postaci nisko zawieszonych pyłów i gazów. Jest to bardzo uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia. Zanieczyszczenia te pochodzą głównie z niewłaściwego spalania paliw stałych (węgla, mokrego drewna, odpadów) w budynkach mieszkalnych.

Przyczyną dymienia z komina, oprócz niewłaściwej jakości paliwa,  jest również nieodpowiedni sposób rozpalania.

Należy rozpalać tak aby spalanie „od góry” inicjowało niżej leżące paliwo.

Przy paleniu „od góry”, odgazowanie paliwa przechodzi przez strefę spalania, następuje lepsze dopalanie, co wpływa na zmniejszenie zużycia opału i niższy koszt ogrzewania.

W celu ograniczenia niskiej emisji Uchwała „antysmogowa” Nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego przewiduje wymianę tradycyjnych kotłów na paliwo stałe na kotły niskoemisyjne klasy 5.

Na podstawie zapisów tej uchwały, tradycyjne kotły na paliwo stałe:

  • starsze niż 10 lat można eksploatować TYLKO do końca 2021 roku .
  • kotły do 10 lat można eksploatować do 2023 roku
  • kotły do 5 lat można będzie eksploatować do 2025 roku
  • a nowsze kotły klasy 3 i 4 można będzie eksploatować do roku 2027

 

po tym czasie możliwa będzie eksploatacja kotłów i innych urządzeń grzewczych nie gorszych niż 5 klasy !

Miasto Krosno w partnerstwie z Gminą Krościenko Wyżne realizują projekt pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne  w zakresie wymiany  tradycyjnych kotłów centralnego ogrzewania na kotły klasy 5 na pellet. Wykonawcą  jest firma Semper Power Sp. z o.o. z Krupskiego Młyna.

 

Montowane są kotły firmy GREŃ S.J. z Pszczyny.  Kotły są przewidziane do pracy w trybie półautomatycznym z okresowym - co kilka dni – załadunkiem paliwa. Kotły są wyposażone w bardzo nowoczesny palnik z obrotową komora spalania, co znacznie zmniejsza potrzebę ich obsługi.

Udział w projekcie sprowadza się do wypełnienia deklaracji uczestnictwa, udostepnienie kotłowni do przeprowadzenia weryfikacji technicznej, a następnie podpisania umów
i dokonania wpłaty wkładu własnego przed montażem.

Wysokość wkładu własnego dla uczestników projektu w zależności od mocy instalowanego kotła wynosi:

- kocioł 15 kW –  5 214,50 zł,

- kocioł 20 kW –  5 397,90 zł,

- kocioł 25 kW –  5 743,30 zł,

- kocioł 45 kW –  7 103,50 zł.

Dofinansowanie wynosi ponad 60% kosztów kwalifikowanych, w tym  dostawa i montaż urządzenia oraz 6 letnie gwarancje. Dodatkowo, urządzenia będą ubezpieczone przez Miasto Krosno lub Gminę Krościenko Wyżne przez okres 5 lat.

Zakończenie montaży planowane jest do 15 maja 2019 roku.

 

Zapraszamy do skorzystania z oferty

Urząd Gminy Krościenko Wyżne
Południowa 9 (pokój nr 7) tel. 13 43 151 90 wew. 17.