Informuję, że wyłoniony został wykonawca realizowanego przez Miasto Krosno i Gminę Krościenko Wyżne projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne - Instalacja kotłów centralnego ogrzewania na biomasę”. Jest nim firma Semper Power Sp. z o.o. z Krupskiego Młyna, której oferta jest najkorzystniejsza cenowo oraz spełnia wszystkie wymagane warunki. Wykonawca zaoferował kotły firmy GREŃ Spółka Jawna z Pszczyny – polskiego producenta działającego od 1990 roku. 

Wysokość wkładu własnego uczestników projektu w zależności od mocy instalowanego kotła wyniesie:

- kocioł 15 kW –  5 214,50 zł,

- kocioł 20 kW –  5 397,90 zł,

- kocioł 25 kW –  5 743,30 zł,

- kocioł 45 kW –  7 103,50 zł.

Stanowi to ok. 38 % całkowitych kosztów dostawy i montażu urządzenia oraz gwarancji na urządzenie. Dodatkowo, urządzenia będą ubezpieczone przez Miasto Krosno lub Gminę Krościenko Wyżne przez okres 5 lat.

Na dzień 28 grudnia br. zaplanowano podpisanie umowy na wykonanie 119 kotłów c.o. opalanych biomasą (pelletem) pomiędzy Gminą Miasto Krosno i Gminą Krościenko Wyżne a firmą Semper Power Sp. z o.o. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w drugiej połowie stycznia 2019 roku, a zakończenie w terminie do 30 maja 2019 roku.

W celu przedstawienia szczegółów technicznych kotłów, harmonogramu działań oraz stworzenia możliwości podpisania umów pomiędzy Państwem – uczestnikami projektu a Gminami Miasta Krosna i Krościenka Wyżnego organizujemy spotkanie, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 roku o godz. 17.00 w Auli Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Ks. Piotra Skargi 3 w Krośnie (II piętro), na które serdecznie Państwa zapraszam.

 

Wójt Gminy
Krościenko Wyżne

Mateusz Liput