Warunkiem wykonania instalacji fotowoltaicznej u Mieszkańca jest umieszczenie na podstawowej liście uczestników Projektu oraz spełnienie pozostałych wymogów wynikających z Regulaminu uczestnictwa w Projekcie. Zobacz jakie kolejne działania musisz podjąć.

 

 1. Warunkiem wykonania instalacji fotowoltaicznej u Mieszkańca jest umieszczenie na podstawowej liście uczestników Projektu oraz spełnienie pozostałych wymogów wynikających z Regulaminu uczestnictwa w Projekcie.
 2. Weryfikacja techniczna możliwości zamontowania instalacji u Mieszkańca dokonana przez Wykonawcę instalacji – firmę SOLGRO Grzegorz Mordarski z siedzibą w Nowym Sączu (od deklaracji nr 638 opłata za weryfikację w kwocie 40 zł na rzecz Wykonawcy).
 3. Uzgodnienie projektu wykonania instalacji w danej lokalizacji przez Wykonawcę instalacji z Mieszkańcem i Urzędem Miasta/Gminy.
 4. Podpisanie przez Mieszkańca umowy uczestnictwa w Projekcie:
 • Urząd Miasta Krosna, ul. Staszica 2 (pokój nr 26) – w przypadku instalacji montowanych w Krośnie;
 • Urząd Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9 (pokój nr 7) – w przypadku instalacji montowanych na terenie Gminy.
 1. Odbiór faktury przez Mieszkańca:
 • Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a (pokój nr 213) – w przypadku instalacji montowanych w Krośnie;
 • Urząd Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9 (pokój nr 7) – w przypadku instalacji montowanych na terenie Gminy.
 1. Zapłata faktury przez Mieszkańca w terminie wskazanym na fakturze.
 2. Montaż instalacji u Mieszkańca – Wykonawca skontaktuje się telefonicznie z Mieszkańcem w celu ustalenia terminu montażu.
 3. Przeszkolenie Mieszkańca przez Wykonawcę w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji oraz odbiór przez Mieszkańca zamontowanej instalacji – podpisanie protokołu odbioru.
 4. Dokonanie przez Miasto/Gminę zgłoszenia w PGEd (Polska Grupa Energetyczna S.A. – Dystrybucja) przyłączenia instalacji do sieci energetycznej.
 5. Wysłanie przez PGEd drogą listową do Mieszkańca poświadczenia możliwości przyłączenia instalacji. Mieszkaniec po otrzymaniu listu udaje się do Biura Obsługi Klienta PGE Obrót (Jasło, ul. Kościuszki 12) celem podpisania umowy kompleksowej jako Prosument.
 6. W terminie do 30 dni po podpisaniu umowy kompleksowej PGEd powinna zamontować u Mieszkańca licznik dwukierunkowy.
 7. Po montażu licznika, w czasie określonym w umowie z PGE, Wykonawca instalacji uruchomi falownik instalacji.
 8. Do tego czasu samowolne uruchomienie instalacji jest nielegalne i może spowodować naliczenie kar przez PGE, a w przypadku uszkodzenia instalacji również przez Wykonawcę.