Ruszyły prace związane z montażem instalacji fotowoltaicznych i solarnych na dachach w  Krośnie i Krościenku Wyżnym.  Zakończyły się  przeglądy techniczne  poszczególnych nieruchomości w celu  ustalenia szczegółowych warunków wykonania instalacji oze.

Zrealizowano już ponad 10%  prac montażowych  modułów PV. Pierwsze instalacje uzyskały już , po wpięciu do sieci energetycznej, możliwość produkowania energii elektrycznej.
Rozpoczęły się  też  prace związane z montażem  instalacji solarnych. Do tej pory wykonano ich ponad 10 sztuk.

W dniu 2 lipca br. otwarte zostały oferty złożone w postępowaniu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne - gruntowe pompy ciepła”.  Na wykonanie przedmiotowego zamówienia wpłynęły 3 oferty. Wszyscy wykonawcy przedstawili ceny przewyższające środki finansowe w projekcie, jakie Gmina Miasto Krosno i Gmina Krościenko Wyżne zamierzają  przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, tj. 1 333 800,00 zł brutto. Różnice cen wynosiły od 295 778 zł do 771 882 zł. 

Wobec powyższego unieważniono ten przetarg i kolejny zostanie ogłoszony w najbliższych dniach. Warunki zostaną zmienione w zakresie terminu wykonania zadania, który został wydłużony za zgodą Zarządu Województwa Podkarpackiego do 30 kwietnia 2019 roku.

Nie udało się, mimo ogłoszenia trzech przetargów, znaleźć wykonawcy wymiany starych  kotłów centralnego ogrzewania na kotły  biomasę (pellet) klasy V.  Kolejny przetarg został ogłoszony 12 lipca br.  i zawiera dwa nowe warunki,  które mamy nadzieję przyczynią się do jego rozstrzygnięcia. Dotyczą one  przedłużenie realizacji tej części zadania do 31 maja 2019 roku oraz zastosowanie w projekcie kotłów zgazowujących biomasę (suche drewno i pellet) z automatycznym zasypem pelletu.

Otwarcie ofert w obu ogłoszonych przetargach nastąpi w trzeciej dekadzie sierpnia br. Przebieg postępowań możecie Państwo obserwować na stronie internetowej Miasta Krosna (www.krosno.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce „zamówienia publiczne - powyżej 30 000 EURO”.