Dzisiaj (21.05), o godz. 5:05 Szymon Kaliszuk - mieszkaniec naszej gminy rozpoczął swoją wyprawę dookoła Polski. Podczas wędrówki zbiera pieniądze dla chorego Antosia.
Link do zbiórki dla chłopca, wywiad z Szymkiem oraz relację z całej wyprawy znajdziecie Państwo poniżej.

Informujemy, iż uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Gmina Krościenko Wyżne otrzymała dofinansowanie na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 38 tys. zł.

 

 

  • 1 czerwca 2021 r. wchodzi w życie zmiana ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.
  • Dzięki nowym przepisom urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek.
  • Podatnicy, których identyfikatorem jest PESEL, a którzy do dnia wejścia w życie przepisów posługiwali się NIP, mają 30 dni na zmianę NIP na PESEL.
  • Nie będzie już możliwe składanie informacji od płatnika z błędnymi identyfikatorami podatkowymi podatnika (w szczególności chodzi o posługiwanie się szeregiem tych samych cyfr, w tym jedynek i dziewiątek).

 

Jak zmiany wpłyną na sprawy podatkowe

Od 1 czerwca cudzoziemcy mogą wystąpić o nadanie PESEL do celów podatkowych [1].
Nowe przepisy umożliwią urzędom skarbowym jednoznaczną identyfikację podatnika (pracownika). Pozwoli to na wygenerowanie i udostępnienie zeznania podatkowego w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl
Tym samym podatnicy łatwiej rozliczą się z urzędem skarbowym: będą mogli użyć PESEL do zalogowania się do usługi Twój e-PIT lub złożyć zeznanie podatkowe przy użyciu bezpłatnej aplikacji e-Deklaracje dostępnej na podatki.gov.pl. Oznacza to dla nich również możliwość skorzystania z ulg i odliczeń oraz otrzymania zwrotu nadpłaty podatku.

Dla płatników zmiany ustawowe pozwalają na wywiązanie się z obowiązku wskazywania identyfikatora podatkowego jego pracowników – cudzoziemców, którzy mogą dla celów podatkowych ubiegać się o nadanie numeru PESEL.

[1] powołując się na art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170, z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 2 i w zakresie określonym w art. 9 ust. 4 ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510)

W dniu wczorajszym (6 maja) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krośnie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Krościenko Wyżne, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dotyczące promocji oraz realizacji programu „Czyste powietrze”.
Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W spotkaniu uczestniczyli również: Piotr Babinetz – Poseł na Sejm RP oraz Jan Pelczar – Starosta krośnieński.

Dzięki podpisanemu przez Wójta Gminy Krościenko Wyżne – Mateusza Liputa i Prezesa WFOŚiGW – Adama Skibę porozumieniu, w naszym Urzędzie Gminy utworzony zostanie punkt konsultacyjno-informacyjny, w którym udzielane będą wszelkie informacje na temat ww. programu, m.in.: wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie oraz pomoc przy ich rozliczaniu.
Ponadto będą prowadzone spotkania z mieszkańcami Gminy Krościenko Wyżne, informujące o zasadach programu „Czyste powietrze”. Możliwe będą również wizyty wyznaczonego pracownika tutejszego urzędu u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji. W trakcie wizyt przedstawiona zostanie również oferta programu.

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze” w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne czynny będzie:

  • w poniedziałki (godz. 14 – 16),
  • w piątki (godz. 7-15).

Więcej informacji na temat programu „Czyste powietrze” uzyskają Państwo:

  • - na stronie www.czystepowietrze.gov.pl,
  • - odwiedzając nasz punkt konsultacyjno-informacyjny,
  • - pod numerem 13 43 151 90 w. 17 (p. Stanisław Bielecki).