W celu zwiększenia komfortu korzystania z sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym Gmina Krościenko Wyżne zakupiła drewniane stoły. Zajmą one miejsce używanych dotychczas, na których ząb czasu wyraźnie odcisnął swe piętno.

Dodatkowo salę i tzw. przybudówkę wyposażono w dwa nowe klimatyzatory.

 

 • DSC_0482
 • DSC_0483
 • DSC_0485

W ostatnich dniach rozpoczęliśmy prace mające na celu upiększenie centrum miejscowości Krościenko Wyżne.

Wykonywane czynności obejmują przede wszystkim nasadzenia roślinności w wyznaczonych miejscach tzw. Skwerku Siekiernika , a w niedługim czasie pojawią się również w okolicach Domu Strażaka w Krościenku Wyżnym.

Mamy nadzieję, że wspomniana roślinność podnosząc walory estetyczne naszej miejscowości będzie cieszyć oczy jej mieszkańców.

 

 • DSC_0480
 • DSC_0481
 • DSC_0482
 • DSC_0483

W dniu dzisiejszym, tj. 28 maja br., Wójt Gminy Krościenko Wyżne wraz z Sekretarzem przekazali na ręce dyrektora Marka Aftanasa sprzęt nagłośnieniowy, projektor oraz ekran projekcyjny dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym.

 

 

Środki w wysokości 19 780,00 zł, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, pozyskano na realizację zadania pn.: "Zwiększenie aktywności społecznej poprzez zakup wyposażenia do świetlicy działającej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym”. Nabór wniosków prowadziła Czarnorzecko - Strzyżowska Lokalna Grupa Działania.

Na zakupiony sprzęt składają się:

- mikser cyfrowy z w pełni programowalnymi przedwzmacniaczami mikrofonowymi:

 1. wejścia: 12 mikrofonowych, 16 liniowych, 16 wejść USB;
 2. wyjścia: suma, monitor, mono, 4x aux, słuchawkowe, 18 wyjść USB;
 3. przetwarzanie: 24-bitowe, 48kHz, 32-bitowy, zmiennoprzecinkowy silnik DSP;
 4. Fat Chanel: filtr HPF, kompresor, limiter, ekspander, 3-pasmowa korekcja półparametryczna.

- zestaw kolumn aktywnych składający się z 2 kolumn K12.2 oraz jednej kolumny typu subwoofer:

 1. kolumny K12.2, konfiguracja 1x12”, moc: co najmniej: 2000W, obudowa ABS, nazwa systemu: K.2 - Przetwornik wysokich częstotliwości: 1,4”, przetwornik niskich częstotliwości: 10”, stożkowy, pasmo przenoszenia: 56-20000 Hz;
 2. kolumna KS 112 (subwoofer) 12 calowy (305 mm), wzmacniacz klasa D 2000 W (szczyt).

- projektor wraz z ekranem projekcyjnym.

Są to kolejne środki pozyskane na rzecz Szkoły Podstawowej, które niezwykle cieszą ze względu na duże zapotrzebowanie na tego typu sprzęt. Nowe wyposażenie umożliwi realizację kolejnych występów oraz koncertów na rzecz społeczności szkolnej, a także podniesie ich jakość.

Obserwujemy rosnące zainteresowanie muzyką wśród coraz młodszych mieszkańców naszej gminy, dlatego tym bardziej staramy się stworzyć warunki do rozwijania ich pasji i zainteresowań.

 

 • 191194263
 • 192819390
 • 193996601

 

Przedkładam Państwu do zapoznania się „Raport o stanie Gminy Krościenko Wyżne za 2020 rok”, który przygotowany został zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713). W myśl przepisów tej ustawy wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy „Raport o stanie gminy”. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii realizowanych przez Gminę Krościenko Wyżne i jej jednostki organizacyjne, uchwał Rady Gminy i funduszu sołeckiego. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium.

Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. W tym celu składa się do Przewodniczącego Rady Gminy Krościenko Wyżne pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń otrzymanych przez Przewodniczącego Rady. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem i do wzięcia udziału w debacie.

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

Mateusz Liput

 

„Raport o stanie Gminy Krościenko Wyżne za 2020 rok” - do pobrania

Zgłoszenie udziału w debacie nad raportem - do pobrania

Klauzula informacyjna - do pobrania