W niedzielę 17 marca br. w sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Krościenko Wyżne.

Do głównych punktów porządku obrad należały przede wszystkim złożenie sprawozdania z działalności Sołtysa w mijającej kadencji, jak również wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję.

W zebraniu wzięło udział 100 osób, a przewodniczył mu Marek Aftanas - Radny Powiatu Krośnieńskiego.

W wyniku głosowania Sołtysem Sołectwa Krościenko Wyżne na pięcioletnią kadencję został ponownie wybrany Bolesław Pudłowski.

Następnie wybrano Radę Sołecką w składzie: Agnieszka Zygarowicz, Wanda Michna, Jolanta Pelczar, Bożena Kuźnar, Waldemar Podkul, Marcin Niepokój, Jerzy Liput, Wojciech Królicki, Stefan Liput, Tomasz Szajna.

 

 

Wybranym władzom Sołectwa Krościenko Wyżne składamy serdeczne gratulacje i życzymy wytrwałości i sukcesów w pracy na rzecz lokalnej społeczności.

 

 

Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy składają wszystkim Paniom życzenia z okazji Dnia Kobiet.

W sobotę, 23 lutego 2019 r. p. Mateusz Liput - Wójt naszej Gminy wraz z Zastępcą - p. Janem Omachlem uczestniczyli w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym. Tego typu zebrania są okazją do podsumowania działalności danej jednostki za rok ubiegły. Ochotnicza Straż Pożarna w Krościenku Wyżnym oprócz władz samorządowych miała zaszczyt gościć p. Marię Kurowską - Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego, przedstawicieli jednostek organizacyjnych Gminy oraz organizacji społecznych. Zebranie poprowadził p. Wójt, który pełni również funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krościenku Wyżnym.

 

 

Dzisiaj w godzinach porannych Wójt Gminy Krościenko Wyżne dokonał na rzecz naszej Gminy zakupu działki przy ul. Południowej (obok Przedszkola ), przeznaczonej docelowo na budowę Ośrodka Zdrowia, w którym miałyby się również mieścić Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna ( która obecnie znajduje się w budynku przedszkola ). W ten sposób moglibyśmy w znacznym stopniu odciążyć budynek Przedszkola Samorządowego poprawiając tym samym warunki uczęszczających do niego dzieci. Dotychczasowym właścicielem działki była Parafia pw. Św. Marcina w Krościenku Wyżnym, która po uzyskaniu zgody Kurii Metropolitalnej w Przemyślu zdecydowała się zbyć nieruchomość na rzecz naszej społeczności.