Wiadomości

W dniu wczorajszym poznaliśmy najlepszych sportowców, trenerów i działaczy w powiecie krośnieńskim w roku 2021. Uroczysta gala, odbyła się w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Równem, gm. Dukla.
 
Wśród wyróżnionych w poszczególnych kategoriach znaleźli się również przedstawiciele sportu z terenu naszej gminy.
 
Laureatem w kategorii działacz sportowy został Lesław Michna - prezes zarządu GKS Wisłok Krościenko Wyżne, a trzecie miejsce w kategorii najlepszy piłkarz zajął zawodnik krościeńskiego Wisłoka - Konrad Ekiert.
 
Nominacje otrzymali również:
 • w kategorii najlepszy trener: Łukasz Rajchel (GKS Wisłok Krościenko Wyżne),
 • w kategorii ogólnej - najlepszy sportowiec: Julia Prajzner (Klub Biegacza GOSiR Krościenko Wyżne)  oraz Mateusz Michna (KTS GOSiR Krościenko Wyżne).
 
Serdecznie gratulujemy wszystkim nominowanym i wyróżnionym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym informuje, iż Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, który jest realizowany w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Gmina Krościenko Wyżne, zamierza w bieżącym roku aplikować o środki finansowe na w/w program, zatem osoby chętne do wzięcia udziału w programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, proszone są o kontakt z GOPS Krościenko Wyżne w terminie do 14 lutego 2022 r.

 Głównym celem Programu jest:

 1. Zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, tj.
 • Wsparcie społeczne,
 • Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej,
 • Wsparcie psychologiczne,
 • Wsparcie w czynnościach dnia codziennego.
 1. Poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi, wyposażonych w co najmniej dwie z następujących funkcji:
 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

Uczestnik programu nie ponosi żadnej odpłatności.

Szczegółowe informacje na:

https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/program-korpus-wsparcia-seniorow-2022/

e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 13 431-53-00, 793 876 906

fax: 13 431-53-00

W niedzielę 30 stycznia, w jednym z domów w Pustynach doszło do pożaru, który spowodował ogromne zniszczenia budynku mieszkalnego.

Poprzez współdziałanie z organizacją pozarządową tj. Podkarpackim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża została zorganizowana zbiórka publiczna celem udzielenia pomocy dotkniętej pożarem rodzinie.

Wpłat można dokonywać na podany poniżej rachunek bankowy z dopiskiem: "POGORZELCY PUSTYNY"

MILLENNIUM RZESZÓW ZBIÓRKI PUBLICZNE
34 1160 2202 0000 0003 8527 6723

Serdecznie zachęcamy do wsparcia inicjatywy.

Pamiętajmy, że do dobro wraca...

Fot. Krosno112.pl

W niedzielę 23 stycznia br., w kościele parafialnym pw. św. Marcina w Krościenku Wyżnym odbył się III Koncert Noworoczny.

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną wspomniane wydarzenie zorganizowano z zachowaniem obowiązujących wytycznych sanitarnych, a mając na uwadze ograniczoną liczbę miejsc, koncert transmitowany był również w wersji online. Transmisja, podobnie jak w roku ubiegłym cieszyła się dużą popularnością.

Koncert został otwarty przez Wójta Gminy Krościenko Wyżne – Mateusza Liputa, który zaprosił obecnych w świątyni i łączących się za pomocą transmisji online na ucztę muzyczną w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej, Kapeli Ludowej Krościeniacy oraz Chóru Parafialnego Canto Divino.

Jako pierwsza wystąpiła Gminna Orkiestra Dęta w Krościenku Wyżnym pod batutą Macieja Filara, która wykonała następujące utwory: Florentiner March – Juliusa Fucika, Time to say goodbye - oryg. Sarah Brightman i Andrea Bocelli, The Second Waltz – Dymitra Szostakowicza (walc z filmu Anna Karenina), Graj skrzypku, graj – muz. Władysław Lidauer, wyk. Adam Aston, All About That Bass – z rep. Meghan Trainor oraz wiązankę przebojów Elvisa Presley`a - A tribute to Elvis.

Następnie, po burzy oklasków stanowiących wyraz uznania dla muzyków orkiestry, w prezbiterium kościoła zameldował się Chór Parafialny Canto Divino występujący pod dyrekcją Moniki Glazar. Chór wykonał kolędę Gdy się Chrystus rodzi, utwór z repertuaru Kuby Badacha i Grupy TGD Mario, czy już wiesz oraz pastorałkę Ach, co za noc.

Występująca po chórze parafialnym Kapela Ludowa Krościeniacy, przedstawiła słuchaczom kolędy i pastorałki: Józefie, stajenki nie szukaj, Kłaniamy Ci się Chryste oraz Blask gwiazdy na niebie.

Utwory wykonane przez chór i kapelę nawiązywały wprost do wciąż obowiązującego liturgicznego okresu Bożego Narodzenia. Uczestnikom wydarzenia pozwoliły one przypomnieć i poczuć raz jeszcze świąteczny nastrój, który może już nieco przygasł w codzienności od końcówki grudnia minionego roku.

Po zakończeniu występu kapeli wójt gminy wręczył naszym artystom pamiątkowe statuetki upamiętniające ich udział w III Gminnym Koncercie Noworocznym.

Na koniec, nawiązując do tradycji Koncertu Noworocznego Filharmoników Wiedeńskich Gminna Orkiestra Dęta wykonała walca Nad pięknym, modrym Dunajem Johanna Straussa (syna) oraz Marsza Radetzky`ego Johanna Straussa (ojca).

Wymowne podsumowanie III Gminnego Koncertu Noworocznego stanowiła owacja na stojąco zgotowana występującym muzykom przez publiczność, a całe wydarzenie zwieńczyło wykonanie przez orkiestrę dwóch kolęd, któremu towarzyszył śpiew wszystkich uczestników koncertu.

 

Informacja o zmianach w zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Krościeńskiego od dnia 1 lutego 2022 r.

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19  wstrzymane zostaje do odwołania  bezpośrednie udzielanie porad prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie powiatu krośnieńskiego zlokalizowanych w Starostwie Powiatowym w Krośnie, Urzędzie Miejskim w Dukli, Urzędzie Gminy w Jedliczu i Urzędzie Gminy w Rymanowie.

Od dnia 1 lutego 2022 r. do odwołania nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – będą świadczone wyłącznie zdalnie – (porady telefoniczne lub e-mail).

Osoba uprawniona - do odwołania - nie jest zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna - przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

ZASADY I ZAKRES UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I
ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,  odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym zarejestrowaniu na poradę.

Rejestracji zgłoszeń po poradę można dokonać:

 1. telefonicznie: pod nr telefonu: 665 939 327  czynnym w godzinach od  8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku,
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacja dotycząca rejestracji  za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Osoby chcące zarejestrować się na poradę za pośrednictwem poczty elektronicznej, prosimy o podawanie w treści wiadomości preferowanego terminu (daty i godziny) oraz wykonawcy (czy radca prawny czy adwokat), zgodnie z harmonogramem przedstawionym powyżej.

Przesłana przez osobę zainteresowaną propozycja terminu nie jest równoznaczna z zarezerwowaniem porady.

W przypadku, gdy dany termin będzie dostępny, Starostwo Powiatowe w Krośnie przekaże informację z potwierdzeniem rejestracji na poradę z podaniem daty, godziny i nr telefonu.

Jeśli w zaproponowanym terminie będzie już zarezerwowana porada lub rezerwacja nie będzie możliwa z innych przyczyn, osoba chcąca skorzystać z pomocy prawnej zostanie poproszona o wybranie innego terminu.

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Do świadczenia pomocy stosuje się odpowiednio przepisy mające zastosowanie do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy.    

Możliwość przekazywania opinii (część B karty pomocy) przez osoby uprawnione o świadczonej nieodpłatnej pomocy prawnej

W przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość części B karty pomocy prawnej nie przekazuje się osobie uprawnionej. Po udzielonej poradzie, osobę uprawnioną informuje się, o możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej  anonimową opinię o usłudze można przekazać:

 • pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Krośnie, Wydział Organizacyjno-Administracyjny  ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno lub
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O terminie wznowienia stacjonarnych usług nieodpłatnych porad prawnych będziemy informowali na bieżąco na stronie internetowej powiatu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krośnie.