W dniu dzisiejszym, w sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym odbyło się uroczyste zawarcie umowy o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Budowa budynku użyteczności publicznej w Krościenku Wyżnym”.

Jest to jest dla naszej gminy niezwykle istotne, gdyż stanowi czynnik inicjujący wykonanie wielofunkcyjnego obiektu, którego zadaniem będzie usprawnienie procesów związanych z dostępem do ochrony zdrowia i kultury.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Bogdan Rzońca – poseł do Parlamentu Europejskiego, w imieniu którego wystąpił Jerzy Adamski, posłowie na Sejm RP – Piotr Babinetz, Adam Śnieżek i Piotr Uruski, a także radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Joanna Bril. W uroczystościach wzięli udział Grzegorz Zarzycki – prezes zarządu AGZ Sp. z o.o., Karol Wróbel – inspektor nadzoru budowlanego, radni Gminy Krościenko Wyżne na czele z przewodniczącym rady - Krzysztofem Podkulem, ks. Wiesław Kałamarz – proboszcz Parafii pw. św. Marcina w Krościenku Wyżnym, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, oraz kierownictwo i pracownicy Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

Zanim doszło do podpisania umowy Wójt Gminy Krościenko Wyżne krótko opowiedział zgromadzonym o samej inwestycji. W swoim wystąpieniu przedstawił bryłę architektoniczną budynku, omówił parametry obiektu jak również wskazał jego funkcje z uwzględnieniem stref funkcjonalnych. Podkreślił iż: "wśród wielu udogodnień, jakie dla krościeńskiej społeczności niesie rzeczona inwestycja należy zwrócić uwagę przede wszystkim na zwiększenie funkcjonalności gminnej biblioteki (a tym samym przedszkola samorządowego) poprzez możliwe ich wyodrębnienie oraz Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, którego pomieszczenia zostaną przystosowane do najwyższych standardów".

Po zakończeniu prezentacji doszło do oficjalnego podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Umowę podpisali Mateusz Liput – Wójt Gminy Krościenko Wyżne oraz przedstawiciel wykonawcy Grzegorz Zarzycki – prezes zarządu AGZ Sp. z o.o.

W kolejnym punkcie wydarzenia oddano głos zaproszonym gościom, którzy w swoich wystąpieniach podkreślili przede wszystkim starania władz gminy ukierunkowane na jej rozwój, które są czynione na przestrzeni ostatnich lat. Zwracali również uwagę na fakt korzystania przez jednostki samorządu terytorialnego z funduszy rządowych, jak również zachęcali do pozyskiwania środków zewnętrznych w przyszłości.

Następnie wójt podziękował wszystkim tym, którzy okazali życzliwość, serdeczność i wsparcie dla realizowanego przez gminę zadania.

W dalszej kolejności wszyscy uczestnicy udali się na działkę na której powstanie Budynek Użyteczności Publicznej, gdzie poświęcenia placu pod budowę dokonał ks. Wiesław Kałamarz – proboszcz Parafii pw. Św. Marcina w Krościenku Wyżnym.

Na koniec odbyło się symboliczne wbicie łopat, jako zaczątek realizacji inwestycji.

Całkowity koszt budowy wyniesie 7 068 338, 00 zł, natomiast 1 746 92,85 zł to środki pozyskane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

W dniu dzisiejszym rozpoczął się remont kolejnych dwóch sal lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym.

Zakres prac remontowych uwzględnia m.in.: szpachlowanie i malowanie ścian, wymianę blatów stolików oraz zakup i montaż nowych tablic.

 

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, iż od dzisiaj obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym pełni wyłoniony w drodze przeprowadzonego postępowania konkursowego Pan Jakub Bereś. Dyrektor jest absolwentem wydziału ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, filia w Rzeszowie, jak również ukończył liczne studia podyplomowe w tym, co szczególnie istotne kierunek Zarządzanie w Służbie Zdrowia na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Ponadto, w roku 1996 złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Posiada również doświadczenie zawodowe jako członek Zarządu i Dyrektor Finansowy Uzdrowiska Rymanów S.A., Dyrektor Naczelny SPG ZOZ w Jedliczu oraz Dyrektor Sanatorium Uzdrowiskowego "Wisła" w Iwoniczu-Zdroju.

Dyrektorowi składamy życzenia wielu sukcesów w pracy na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Krościenko Wyżne.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektowanej obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu drogi krajowej nr 28, które odbędzie się 8 lipca 2021 r. o godzinie 16.00 w Remizie OSP w Krościenku Wyżnym, ul. Południowa 3.

Zainteresowani będą mogli zapoznać się z planami przebiegu poszczególnych wariantów obwodnicy, dla których materiały projektowe zostaną wyłożone w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne, pokój nr 7,  na 7 dni przed planowanym spotkaniem informacyjnym oraz na stronie internetowej:

https://www.gddkia.gov.pl/pl/4370/Akcja-informacyjna-obwodnica-Miejsca-Piastowego

Wszelkie uwagi, wnioski i zastrzeżenia do przedstawionych wariantów przebiegów obwodnicy zainteresowani będą mogli zgłosić na spotkaniu informacyjnym lub w formie pisemnej na formularzach opinii, które będą udostępnione na spotkaniu i w Urzędzie Gminy.

Podpisane formularze opinii, dotyczące przedsięwzięcia należy przesyłać w terminie do 26.07.2021 r. pocztą na adres: MPRB Sp.z o. o., ul. Jana Dekerta 18, 30-703 Kraków, lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Przesłane opinie zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych oraz środowiskowych zostaną uwzględnione.

 

Podczas dzisiejszej Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne – Mateusz Liput - Wójt Gminy Krościenko Wyżne, otrzymał od Rady Gminy wotum zaufania w związku z przedstawieniem raportu o stanie gminy za 2020 r. Rada gminy zatwierdziła sprawozdanie z wykonania budżetu i udzieliła wójtowi absolutorium za 2020 r. Głosowanie nad zatwierdzeniem budżetu i jego poparcie poprzedziło przedstawienie pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej.

Wójt podziękował wszystkim radnym i sołtysom za owocną współpracę. Zaznaczył także, że realizacja zadań założonych w budżecie gminy możliwa była dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu wszystkich współpracowników urzędu i jednostek podległych gminy.