Szanowni Mieszkańcy, Wójt Gminy Krościenko Wyżne informuje, iż zgodnie z zaplanowanym w uchwale budżetowej na rok 2020 zadaniem pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 114902R ul. Mostowa wraz z przebudową mostu w miejscowości Krościenko Wyżne", zawarto umowę na wykonanie projektu przebudowy wspomnianego mostu.

Projekt zostanie wykonany do końca bieżącego roku.

 W dniu 15 kwietnia br. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r.

Na liście zatwierdzonej do dofinansowania znalazła się również Gmina Krościenko Wyżne. Na podstawie wniosku złożonego przez wójta gminy w sierpniu ubiegłego roku, naszej gminie przyznano kwotę 701 668,00 zł na wykonanie przebudowy ul. Księżej, co stanowi 70% zakładanych kosztów całkowitych.
Przebudowa drogi ma objąć wykonanie odwodnienia (zabudowa rowu), poszerzenia jezdni (do szerokości 5,5 m), a także budowę chodnika i wyniesionego przejścia dla pieszych.

Miło nam poinformować, iż Gmina Krościenko Wyżne zleciła wykonanie projektów oświetlenia ulic Żwirowej, bocznej Kasztanowej, Kopalnianej, Wójtowskiej oraz bocznej Północnej w Krościenku Wyżnym, a także ulicy Księżej w Pustynach. Po zaakceptowaniu projektów będziemy je sukcesywnie realizować z uwzględnieniem środków posiadanych w budżecie.

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że zakończył się remont dwóch sal oddziałów „zerowych” Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym. Zakres prac remontowych uwzględniał m.in.: szpachlowanie i malowanie ścian, montaż paneli podłogowych, zakup nowego wyposażenia (m.in.: krzesełka, biurka, stoliki, tablice).

To jednak nie wszystko, gdyż od dwóch tygodni trwają prace remontowe kolejnych trzech pomieszczeń lekcyjnych. Przeprowadzenie remontu z pewnością poprawi warunki do nauki dzieci i młodzieży uczęszczających do naszej szkoły.

Mamy nadzieję, że trwająca epidemia koronawirusa zakończy się w możliwie najkrótszym czasie, a dzieci będą mogły cieszyć się z nowych sal jeszcze w tym roku szkolnym.

 

Dla porównania przedstawiamy zdjęcia sprzed remontu.

 

Sala nr 1 po remoncie

 

Sala nr 1 przed remontem

 

 

 

Sala nr 2 po remoncie

 

Sala nr 2 przed remontem