W dniu wczorajszym, tj. 12.12.2018 r. odbyło się XXV zebranie Rady Sołeckiej Sołectwa Krościenko Wyżne. Podczas spotkania Sołtys - p. Bolesław Pudłowski podsumował zmierzającą ku końcowi kadencję obecnej Rady Sołeckiej. Na zaproszenie p. Sołtysa w zebraniu udział wzięli: p. Mateusz Liput - Wójt Gminy, p. Jan Omachel - Z-ca Wójta, p. Krzysztof Podkul - Przewodniczący Rady Gminy oraz ks. proboszcz Wiesław Kałamarz. Z racji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia uczestnicy zebrania złożyli sobie życzenia i połamali się opłatkiem.

 

 

 

W dniu 11 grudnia 2018 r. Wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz wręczyła ordery, odznaczenia państwowe oraz wyróżnienia honorowe zasłużonym mieszkańcom województwa.

Wśród grona osób odznaczonych znalazł się Pan Jan Omachel - Z-ca Wójta Gminy Krościenko Wyżne. Został uhonorowany Medalem za Długoletnią Służbę (XXX lat). W tym ważnym dniu Panu Janowi towarzyszył Wójt Gminy Krościenko Wyżne - p. Mateusz Liput.

Panu Janowi Omachlowi gratulujemy tak wspaniałego wyróżnienia, które ukazuje jego zasługi i oddanie w służbie na rzecz lokalnej społeczności.

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 8 listopada 2018 r. w dniu 19 listopada 2018 r. odbyła się I sesja nowej Rady Gminy Krościenko Wyżne.

I Sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne nowej kadencji otworzył radny senior Bolesław Pudłowski. Sesja rozpoczęła się od wręczenia przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze. Zaświadczenie o wyborze otrzymał też Wójt Gminy Mateusz Liput. W trakcie sesji radni Gminy Krościenko Wyżne złożyli ślubowanie oraz wybrali spośród siebie Przewodniczącego Rady, którym został radny Krzysztof Podkul. W głosowaniu tajnym 12 radnych opowiedziało się za przyjęciem kandydatury Krzysztofa Podkula na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy Krościenko Wyżne.

Jednym z punktów I sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne było również złożenie ślubowania przez wójta. W związku ze złożeniem ślubowania przed Radą Gminy Krościenko Wyżne, Pan Mateusz Liput objął obowiązki Wójta Gminy Krościenko Wyżne. W swoim wystąpieniu skierowanym do mieszkańców i radnych Wójt Gminy przywołując słowa gen. Władysława Andersa poprosił: „odrzućmy wszystko co nas dzieli i bierzmy wszystko co nas łączy”.

 

 

 

Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich złożonego w 2017 roku można składać tylko do 14 marca 2018 r.

 

 

Do pobrania:

Zasady wypełniania i składania oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2018 roku

Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku