W dniu 12 lutego 2019 r. o godzinie 17:30 w Sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym, odbędzie się spotkanie na temat: Niska emisja i sposoby jej ograniczenia, działania Gminy Krościenko Wyżne wraz z ofertą udziału w projekcie „Czysta energia”, prezentacja kotła i wymogów projektu. Celem spotkania jest zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Krościenka Wyżnego w zakresie niskiej emisji i zapewnienie wymaganej liczby uczestników projektu „czysta energia” – instalacja kotów centralnego ogrzewania na biomasę.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

 • kociol-1
 • kociol-2

 

WÓJT GMINY KROŚCIENKO WYŻNE

zawiadamia, że w dniach od 4 LUTEGO 2019 r. do dnia 17 LUTEGO 2019 r.

na terenie Gminy Krościenko Wyżne zostaną przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami w sprawie zmiany granic gminy.

Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat zmiany granicy Gminy Krościenko Wyżne polegającej na odłączeniu od niej części obszaru (około 95 ha) i włączeniu go do Gminy Miasto Krosno. Obszar objęty zmianą granic został określony w załączniku nr 1 do uchwały nr III/15/2018 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 grudnia 2018 r. i stanowi część ankiety konsultacyjnej. Konsultacje zostaną przeprowadzone za pomocą ankiety konsultacyjnej.

Ankietę konsultacyjną można uzyskać:

 • do pobrania na stronie internetowej Gminy Krościenko Wyżne: kroscienkowyzne.pl po kliknięciu w baner na stronie głównej lub w zakładce "ZMIANA GRANIC",
 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne: bip.kroscienkowyzne.pl zakładka "ZMIANA GRANIC",
 • w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko Wyżne,
 • w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym,
 • w budynku Samorządowego Przedszkola w Krościenku Wyżnym,
 • w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym,
 • w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym oraz filii w Pustynach,
 • w budynku Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym.

Wypełnione ankiety konsultacyjne mieszkańcy Gminy mogą składać:

 • w miejscach udostępnienia ankiet,
 • lub w formie korespondencyjnej na adres: Urząd Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne w kopercie z dopiskiem: "ZMIANA GRANIC".

Udział w konsultacjach polegać będzie na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: "Czy jesteś za zmianą granicy administracyjnej Gminy Krościenko Wyżne polegającą na włączeniu części Gminy Krościenko Wyżne do Gminy Miasto Krosno, zgodnie z załącznikiem do ankiety?"

Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce ankiety: "JESTEM PRZECIW", "JESTEM ZA", "WSTRZYMUJĘ SIĘ" znaku X oraz podaniu danych respondenta.

Wyniki konsultacji zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia i zamieszczone na stronie internetowej Gminy Krościenko Wyżne oraz rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Urząd Gminy Krościenko Wyżne, Referat Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich - pokój nr 1, tel. 13 431 51 90, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mateusz Liput

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

 

 

Azbest, określany jako ogół minerałów krzemianowych tworzących włókna, ze względu na znaczną odporność na działania czynników chemicznych, ścieranie i wysoką temperaturę oraz słabe przewodnictwo ciepła i prądu stosowany był w budownictwie między innymi jako materiał izolacyjny, do produkcji rur i pokryć dachowych. Badania na azbestem wykazały, że jest on niezdrowy dla ludzkiego i zdrowia i jest przyczyna tzw. pylicy azbestowej, chorób opłucnej
i nowotworów. W związku z powyższym podjęto działania mające na celu usunięcia agresywnego materiału.

W sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest wypowiedział się Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej rozporządzeniem z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) w sposób następujący: Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z miejsca, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej,
a także z terenu prac obowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac
(§6 ust. 2 rozporządzenia jw.).

Mając powyższe na uwadze każdy mieszkaniec gminy Krościenko Wyżne, który podejmuje się prac związanych z usuwaniem materiałów zawierających azbest, ma obowiązek zgłosić ten fakt, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac, do następujących organów administracji publicznej:

 1. Powiatowy Nadzór Budowlany w Kroście, ul. Bieszczadzka 1.
 2. Państwowa Inspekcja Pracy – Oddział w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1.
 3. Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Krośnie, ul. Kisielewskiego 12.

Szczegółowy zakres dokumentacji, którą powinno zawierać zgłoszenie określony jest w §6 ust. 3 przedmiotowego rozporządzenia.