Tradycją stało się już, że 15 -ty dzień sierpnia w kalendarzu każdego mieszkańca naszej gminy zapisał się pod znakiem dożynek. Nie inaczej było w tym roku.

Uroczystości rozpoczęły się przy Domu Ludowym w Krościenku Wyżnym, skąd odbył się przemarsz z wieńcami dożynkowymi do kościoła. Uczestniczyli w nim Starostowie Dożynek: Anna Urban i Józef Wilusz, przedstawiciele władz gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich oraz zaproszeni goście. Towarzyszył im akompaniament Gminnej Orkiestry Dętej pod dyrekcją Macieja Filara.

O godzinie 9:00 rozpoczęła się uroczysta msza święta w intencji rolników, podczas której podziękowano im za trud codziennej pracy na roli. Podczas liturgii poświęcono chleb dożynkowy upieczony z tegorocznych zbóż oraz wieńce dożynkowe.

Punktualnie o 14:30, na - ugruntowany w krościeńskiej tradycji - objazd gminy wyruszyły ciągniki, z przyczep których do czekających wzdłuż trasy dzieci frunęły słodycze. W tym miejscu serdecznie dziękujemy Panom Jerzemu i Mateuszowi Liputom za udostępnienie ciągników.

Dożynki gminne z uwagi na istniejące obostrzenia w związku z zagrożeniem epidemicznym również w tym roku odbyły się w mocno okrojonej formie. Mamy nadzieję, że w dniu 15 sierpnia 2022 r. będziemy mogli świętować już pełną parą z uwzględnieniem części artystycznej i tanecznej przy Domu Ludowym w Krościenku Wyżnym.

 

W dniu 14 sierpnia 2021 r. w sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym obradowało Zebranie Wiejskie Sołectwa Krościenko Wyżne. W obradach wzięła udział bardzo liczna grupa mieszkańców. Zebraniu przewodniczył Bolesław Pudłowski – sołtys Sołectwa Krościenko Wyżne.

 

 

Zebranie Wiejskie jednomyślnie podjęło uchwałę negatywnie opiniującą koncepcję przebiegu obwodnicy Miejsca Piastowego w podwariancie Ia. Według tego podwariantu obwodnica ma przebiegać według następującej trasy: ul. Brzozowska przy stacji benzynowej, „Księży Las” za stadionem GKS „Wisłok” Krościenko Wyżne, za cmentarzem do „Małej Dębiny” i granicy z Krosnem.

 

 

Podczas obrad podjęto uchwałę ws. złożenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2022.
W roku 2022 w ramach funduszu sołeckiego zostały zaplanowane do realizacji dwa zadania: zakup 12 stołów drewnianych do sali Domu Ludowego oraz wyposażenie placu zabaw przy ul. Mostowej.

 

Mateusz Podkul
Sekretarz Gminy

 

Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. poz. 1713), w których gospodarstwie domowym pozyskiwane są dochody z gospodarstwa rolnego, w terminie od 1 sierpnia jednak nie dłużej niż do 23 września każdego roku.

Szczegółowe informacje - kliknij tu...

 

Kończysz szkołę ponadpodstawową? Zastanawiasz się kim jesteś, a kim chciałbyś być?

Odważ się spełniać swoje marzenia!

Możesz odnaleźć w sobie pasję do tańca, fotografii, teatru, kultywowania tradycji regionalnej.

Policealne Studium Animatorów Kultury w Krośnie zaprasza.

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2021/2022.

Studium kształci w zawodach:

- animator kultury regionalnej

- animator fotografii

- animator tańca

- animator działań teatralnych.

Nauka w Studium jest bezpłatna, trwa dwa lata w systemie dziennym i zaocznym.

Termin składania dokumentów do 24.08.2021 r.

Więcej informacji na stronie: https://psak.studiumkrosno.pl/

Ruszył konkurs Super Nowości w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Zachęcamy do spisywania się przez internet.

Więcej informacji pod adresem:
https://rzeszow.stat.gov.pl/.../spisz-sie-przez-internet