Kolejne zadanie przed nami. Rozpoczął się remont Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już przed świętami wielkanocnymi sala zmieni się nie do poznania.

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje, że trwa nabór w ramach programu „Aktywny Samorząd” 2020 rok, finansowany ze środków PFRON.

W programie w 2020 roku przewidziane są następujące formy:

 

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon, są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

W niedzielę 1 marca 2020 roku w sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym odbyło się Wiejskie Zebranie Sołectwa Krościenko Wyżne. Zebranie miało przede wszystkim charakter sprawozdawczy. Podczas obrad dokonano podsumowania działań jednostki pomocniczej gminy za rok 2019.

W zebraniu wzięło udział 35 mieszkańców sołectwa. Uczestniczyli w nim również: Mateusz Liput - Wójt Gminy Krościenko Wyżne, Jan Omachel - Z-ca Wójta, Krzysztof Podkul - Przewodniczący Rady Gminy Krościenko Wyżne, Mateusz Podkul - Sekretarz Gminy, Marek Aftanas - Radny Rady Powiatu Krośnieńskiego, Artur Hac - Doradca Rolny w Gminie Krościenko Wyżne.

 

 

Zebranie otworzył i przewodniczył mu Bolesław Pudłowski - Sołtys Sołectwa Krościenko Wyżne, jednocześnie Przewodniczący Rady Sołeckiej. Protokolantem wybrana została Agnieszka Zygarowicz - Sekretarz Rady Sołeckiej.
W punkcie 6 porządku zebrania Sołtys przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej za rok 2019, przyjęte przez obecnych jednogłośnie.
Następnie podjęto uchwałę ws. zmiany uchwały własnej z dnia 1 września 2019 roku, dotyczącej złożenia wniosku o przyznanie w roku budżetowym 2020 środków z funduszu sołeckiego. Zebranie wyraziło tym samym zgodę aby zamiast dotychczas planowanego zakupu i montażu na terenie sołectwa dwóch tablic ogłoszeniowych zamykanych zakupić oświetlenie ledowe do sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym.

W kolejnej części zebrania wójt i z-ca wójta przedstawili zgromadzonym informacje o przeprowadzanych konsultacjach społecznych dotyczących zmiany granicy administracyjnej gminy - zachęcając mieszkańców do wzięcia w nich udziału - jak również poinformowali o aktualnej sytuacji w przedmiotowej kwestii. Wójt gminy przedstawił również kwestię planowanych remontów i inwestycji na terenie sołectwa w 2020 roku.

Po zakończeniu części dyskusyjnej przewodniczący dokonał zamknięcia zebrania.

 

  • 20200301_103107
  • 20200301_103152
  • 20200301_103220
  • 20200301_105340