Oświadczenie

NR  XXVIII/1/2021

Rady Gminy Krościenko Wyżne

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie planowanego przebiegu obwodnicy Miejsca Piastowego

w ciągu drogi krajowej DK 28

Oświadczenie

Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 6 sierpnia 2021 r.
ws. planowanego przebiegu obwodnicy Miejsca Piastowego
w ciągu drogi krajowej DK 28

W dniu 31 sierpnia 2021 r. podczas XXVIII Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne odbyło się uroczyste pożegnanie Pana Jana Omachla – Zastępcy Wójta Gminy Krościenko Wyżne, odchodzącego na zasłużoną emeryturę.

Wójt Mateusz Liput w imieniu swoim, pracowników Urzędu Gminy Krościenko Wyżne, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz całej społeczności lokalnej podziękował za długoletnią i sumienną pracę na rzecz gminy, wręczył upominek i kwiaty oraz życzył długiej i spokojnej emerytury w zdrowiu. Życzenia w imieniu Rady Gminy Krościenko Wyżne złożył również Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Podkul oraz delegacja radnych.

Zastępca Wójta wyraził wdzięczność za życzenia, kwiaty i upominki i ze wzruszeniem podziękował za wspólną pracę, w tym przede wszystkim za wspólny wysiłek wkładany w codzienną pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Pan Jan Omachel swoją pracę w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne rozpoczął w 1995 roku.  Od czerwca 1995 r. był Sekretarzem Gminy Krościenko Wyżne, w latach 2003-2007 również Zastępcą Wójta. W lutym 2010 r. został powołany przez premiera do pełnienia funkcji Wójta Gminy Krościenko Wyżne. Od grudnia 2010 r. do listopada 2018 r. był Wójtem Gminy Krościenko Wyżne, natomiast od  listopada 2018 r. Zastępcą Wójta Gminy Krościenko Wyżne. Odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

 

W dniu 22 sierpnia 2021 r. w Domu Strażaka w Pustynach odbyło się Zebranie Wiejskie. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy Pustyn oraz zaproszeni goście, Mateusz Liput - Wójt Gminy Krościenko Wyżne, Jan Omachel - Zastępca Wójta Gminy Krościenko Wyżne, Krzysztof Podkul - Przewodniczący Rady Gminy Krościenko Wyżne oraz radni gminy z sołectwa Pustyny. Obecny był również Wiesław Habrat - Przewodniczący Rady Gminy Miejsce Piastowe.

Sołtys Sołectwa Pustyny Stanisław Ziomek otworzył zebranie i przedstawił jego porządek. Na wniosek Krzysztofa Podkula dodano jeden punkt obrad dotyczący zaopiniowania przebiegu granicy w sprawie wyznaczenia odrębnego obrębu ewidencyjnego i utworzenia wsi Pustyny.

Porządek zebrania przedstawiał się następująco:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Powitanie przybyłych gości
  3. Wybór przewodniczącego zebrania oraz sekretarza.
  4. Wyrażenie opinii w sprawie planowanej budowy obwodnicy Miejsca Piastowego w oparciu o podwariant 1a.
  5. Podział funduszu sołeckiego na rok 2022.
  6. Wyrażenie opinii w sprawie wyboru wariantu 4, dotyczącego wyznaczenia granic pomiędzy wsią Krościenko Wyżne a przysiółkiem Pustyny, w sprawie wyznaczenia odrębnego obrębu ewidencyjnego i utworzenia wsi Pustyny.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie zebrania.

Zebranie Wiejskie niemal jednogłośnie wyraziło negatywną opinię w przedmiocie ewentualnej realizacji budowy obwodnicy Miejsca Piastowego według Podwariantu 1a.

Podczas obrad podjęto uchwałę ws. złożenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2022.
W ramach tego funduszu zostały zaplanowane do realizacji następujące zadania: wykonanie oświetlenia przy ulicy Wspólnej i bocznej ulicy Dukielskiej.

Zebranie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowało proponowany przebieg granicy pomiędzy miejscowościami Krościenko Wyżne i Pustyny w związku z planowanym wyznaczeniem odrębnego obrębu ewidencyjnego i utworzeniem wsi Pustyny. Opinia została wyrażona jednogłośnie.

 

 

W dniu dzisiejszym w sali narad Urzędu Gminy Krościenko Wyżne nastąpiło uroczyste wręczenie nagród w gminnym konkursie „Piękny Ogród 2021”.

Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Krościenko Wyżne, dokonała oceny zgłoszonych w terminie do 30 czerwca br. ogrodów. W wyznaczonym czasie wpłynęło 6 zgłoszeń, a w dniach 6. i 9. lipca komisja odwiedziła wszystkie zgłoszone ogrody.

Ocena odbywała się według kryteriów ustalonych w regulaminie konkursu tj. ogólne wrażenia artystyczne, efekty wizualne, kolorystyka, kompozycje ciekawych odmian kwiatów i roślin, estetyka wykonania oraz oryginalność pomysłów.

Wszyscy członkowie komisji byli pełni podziwu dla ciężkiej pracy jaką uczestnicy konkursu włożyli w pielęgnację ogrodów. Efekt ich trudu cieszył oko, odznaczał się innowacyjnością i pomysłowością. Można było zaobserwować nowinki techniczne, jak również poznać odznaczające się prostotą, lecz niezwykle skuteczne metody hodowania kwiatów, czy szczepienia nietypowych odmian roślin. Oceniane ogrody pełne były wspaniałych i różnorodnych gatunków kwiatów, czy krzewów. Na każdym kroku i w każdym zdaniu wypowiadanym przez uczestników dało się odczuć wielką pasję i radość płynącą z podejmowanych działań.

Pomimo, że komisja miała „twardy orzech do zgryzienia” podczas wyłaniania laureatów ostatecznie zdecydowała o przyznaniu:

I miejsca – ex aequo – Annie Ryszawy i Krystynie Zajdel,
II miejsca – Jolancie Bargiel,
III miejsca – Piotrowi Więchowi,

wyróżnień: Barbarze Pelczar i Annie Fiuk.

Nagrody wręczyli Mateusz Liput – Wójt Gminy Krościenko Wyżne oraz Agnieszka Pelczar – przewodnicząca komisji konkursowej.

Wszystkim uczestnikom z całego serca gratulujemy i życzymy, aby nie ustawali w pracy nad dalszym upiększaniem swoich ogrodów.

 


 

Anna Ryszawy


 

Krystyna Zajdel


 

Jolanta Bargiel


 

Piotr Więch


 

Barbara Pelczar


 

Anna Fiuk