W dniu 27 marca 2019 r. w godzinach wieczornych odbyło się inauguracyjne zebranie Rady Sołeckiej Sołectwa Krościenko Wyżne. Oprócz Radnych, na zaproszenie Sołtysa - Bolesława Pudłowskiego na spotkanie przybyli: Wójt Gminy - Mateusz Liput, Zastępca Wójta - Jan Omachel, Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Podkul oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych i stowarzyszeń działających na terenie gminy. Podczas zebrania dokonano wyboru członków prezydium Rady jak również poruszono sprawy bieżące sołectwa.

 

 

 

W dniu 26 marca br., odbyło się pierwsze zebranie Rady Sołeckiej Sołectwa Pustyny. Na zaproszenie Sołtysa - Stanisława Ziomka na spotkanie przybyli : Wójt Gminy - Mateusz Liput, Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Podkul, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy - Beata Najbar, Radna Gminy - Małgorzata Bystrańska, Prezes LKS Orzeł Pustyny - Artur Szegda, Naczelnik OSP Pustyny - Robert Zygarowicz.

 

 

Zebranie było okazją do zapoznania się władz gminnych z nowo wybranymi członkami Rady Sołeckiej oraz Sołtysem. Dyskusja skupiła się przede wszystkim wokół spraw bieżących sołectwa.

 

W niedzielę 24 marca br. w sali Domu Ludowego w Pustynach odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Pustyny.

Do głównych punktów porządku obrad należały przede wszystkim złożenie sprawozdania z działalności Sołtysa w mijającej kadencji, jak również wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję.

W zebraniu wzięło udział 112 osób, a przewodniczył mu Krzysztof Podkul – Przewodniczący Rady Gminy Krościenko Wyżne.

 

 

W wyniku głosowania Sołtysem Sołectwa Pustyny na pięcioletnią kadencję został wybrany Stanisław Ziomek.

Następnie wybrano Radę Sołecką w składzie: Magdalena Polar-Stefańska, Ryszard Bargiel, Marcin Podkul, Krzysztof Bystrański, Jarosław Tomoń, Roman Lorenc.

Wybranym władzom Sołectwa Pustyny składamy serdeczne gratulacje i życzymy wytrwałości i sukcesów w pracy na rzecz lokalnej społeczności, a ustępującemu Sołtysowi – Wiesławowi Gomółce dziękujemy za pracę i trud włożony w działalność na rzecz sołectwa.

 

W niedzielę 17 marca br. w sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Krościenko Wyżne.

Do głównych punktów porządku obrad należały przede wszystkim złożenie sprawozdania z działalności Sołtysa w mijającej kadencji, jak również wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję.

W zebraniu wzięło udział 100 osób, a przewodniczył mu Marek Aftanas - Radny Powiatu Krośnieńskiego.

W wyniku głosowania Sołtysem Sołectwa Krościenko Wyżne na pięcioletnią kadencję został ponownie wybrany Bolesław Pudłowski.

Następnie wybrano Radę Sołecką w składzie: Agnieszka Zygarowicz, Wanda Michna, Jolanta Pelczar, Bożena Kuźnar, Waldemar Podkul, Marcin Niepokój, Jerzy Liput, Wojciech Królicki, Stefan Liput, Tomasz Szajna.

 

 

Wybranym władzom Sołectwa Krościenko Wyżne składamy serdeczne gratulacje i życzymy wytrwałości i sukcesów w pracy na rzecz lokalnej społeczności.