Dzięki dofinansowaniu w wysokości 59 974,80 zł. przyznanemu Gminie Krościenko Wyżne do szkoły trafiły laptopy z zestawem słuchawkowym w liczbie 20 sztuk. Dlatego już od dzisiaj można składać wnioski o użyczenie laptopów dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym.

Wszelkie informacje na temat możliwości użyczenia sprzętu dostępne są pod adresem: http://www.spkw.pl/_zdalna_szkola2020.html

 Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1. 1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szanowni Mieszkańcy, Wójt Gminy Krościenko Wyżne informuje, iż zgodnie z zaplanowanym w uchwale budżetowej na rok 2020 zadaniem pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 114902R ul. Mostowa wraz z przebudową mostu w miejscowości Krościenko Wyżne", zawarto umowę na wykonanie projektu przebudowy wspomnianego mostu.

Projekt zostanie wykonany do końca bieżącego roku.

 W dniu 15 kwietnia br. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r.

Na liście zatwierdzonej do dofinansowania znalazła się również Gmina Krościenko Wyżne. Na podstawie wniosku złożonego przez wójta gminy w sierpniu ubiegłego roku, naszej gminie przyznano kwotę 701 668,00 zł na wykonanie przebudowy ul. Księżej, co stanowi 70% zakładanych kosztów całkowitych.
Przebudowa drogi ma objąć wykonanie odwodnienia (zabudowa rowu), poszerzenia jezdni (do szerokości 5,5 m), a także budowę chodnika i wyniesionego przejścia dla pieszych.

Miło nam poinformować, iż Gmina Krościenko Wyżne zleciła wykonanie projektów oświetlenia ulic Żwirowej, bocznej Kasztanowej, Kopalnianej, Wójtowskiej oraz bocznej Północnej w Krościenku Wyżnym, a także ulicy Księżej w Pustynach. Po zaakceptowaniu projektów będziemy je sukcesywnie realizować z uwzględnieniem środków posiadanych w budżecie.