W dniu 16 kwietnia br. wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz otworzyła szkolenie obronne organizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Odbywające się w formie konferencyjnej szkolenie skierowanie było do pracowników organów administracji rządowej, władz samorządowych oraz przedstawicieli administracji samorządowej, mających w swoim zakresie kompetencji podejmowanie działań na rzecz obronności państwa. Naszą gminę reprezentował Wójt Mateusz Liput.

Dzisiejsza konferencja jest kontynuacją zaplanowanych na ten rok działań związanych z prowadzeniem przedsięwzięć szkoleniowych w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Szkolenie obronne administracji publicznej w formie zajęć teoretycznych, oprócz doskonalenia funkcjonowania w ramach sformalizowanych procedur, ma również wskazywać na racjonalne działania w sytuacji zmiany stanów gotowości obronnej państwa  – podkreśliła wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz.

 

 

Szkolenie podzielone było na trzy części. W części pierwszej uczestnicy mogli wysłuchać wystąpień prof. dr hab. inż. Waldemara Kitlera z Akademii Sztuki Wojennej nt. „System obronny państwa. Unormowania prawne i zadania organów administracji publicznej związane z funkcjonowaniem systemu obronnego w czasie pokoju” oraz  „Kompetencje, zasady działania oraz zadania organów samorządu terytorialnego w systemie bezpieczeństwa narodowego w warunkach pokoju, kryzysu i konfliktu zbrojnego”.

W drugiej części ww. prelegent przedstawił trzeci temat dot. przygotowania systemu kierowania obroną państwa. Kolejnym  prelegentem w tej części był zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa  Krzysztof Malesa,  który przedstawił temat „Rola i zadania organów administracji publicznej w województwie w systemie zarządzania kryzysowego NATO i UE”.

W trzeciej części zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie ppłk Zbigniew Winiarski przedstawił zagadnienia pn. „Oczekiwania i potrzeby jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP na terenie województwa podkarpackiego w zakresie wsparcia przez administrację publiczną procesu mobilizacyjnego rozwinięcia”, a  następnie – w zastępstwie dowódcy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej ppłk Tomasz Poninkiewicz zaprezentował temat „Zasady użycia wydzielonych sił i środków jednostek wojskowych w ramach wsparcia działań organów administracji publicznej, Policji i Straży Granicznej w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa narodowego”.

Źródło: www.rzeszow.uw.gov.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym mieniła się dzisiaj wieloma odcieniami błękitu… Wszystko za sprawą obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, w które z wielkim zaangażowaniem włączyła się społeczność szkolna.
Całą inicjatywę wsparł swoją obecnością Wójt Gminy Krościenko Wyżne - Mateusz Liput, który aktywnie uczestniczył w każdym etapie imprezy.

Uroczystości rozpoczął spacer najmłodszych uczniów szkoły, którzy przemaszerowali po okolicy, trzymając w ręku niebieskie baloniki – symbol solidaryzowania się z osobami dotkniętymi autyzmem. Ponadto, młodzież obejrzała część artystyczną w wykonaniu uczennic naszej szkoły pod tytułem „Niebieski ptak”, który w minimalistycznej formie przekazał maksimum treści – w poruszających obrazach ukazał problemy, z jakimi na co dzień zmagają się osoby dotknięte autyzmem. Z prelekcją wystąpiła także Izabela Pesz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Klub Rodziców Autyzm Krosno” – w bardzo ciekawy, a jednocześnie pełen osobistych dygresji sposób wyjaśniła młodzieży szkolnej zagadnienia związane z szeroko pojętym spektrum autyzmu. Na koniec spotkania wręczono nagrody uczniom, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym „Autyzm – wiem, rozumiem, pomagam”. Ten niezwykle emocjonujący dzień zakończył kiermasz niebieskich słodkości, z którego dochód przeznaczony zostanie na zakup pomocy terapeutycznych dla dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem, uczących się w naszej szkole.

 

 

Niezwykle budującym jest fakt, że lokalna społeczność, począwszy od uczniów, poprzez rodziców, nauczycieli i władze gminy, tak żywo interesuje się ważnym społecznie tematem, nie pozostając obojętnym na takie inicjatywy.

 

W dniu 30 marca br. w sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym odbyła się II Konferencja Pszczelarzy, Ekologów i Leśników "Zielony Parasol".

 Organizatorami spotkania byli: Koło Pszczelarzy w Krośnie, Stowarzyszenie "Polska Ekologia", Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Nadleśnictwo Rymanów, oraz Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie. Z tej okazji ukazała się broszura na temat historii pszczelarstwa. W konferencji udział wzięli również przedstawiciele władz gminnych Wójt Gminy Krościenko Wyżne wraz z Zastępcą.