W ten sposób pomogą rolnikom wypełnić obowiązek spisowy. Zakres pytań w wywiadzie telefonicznym jest taki sam jak w formularzu do samospisu dostępnym na stronie spisrolny.gov.pl. Rachmistrzowie będą dzwonili do użytkowników gospodarstw rolnych, którzy dotychczas nie wypełnili obowiązku spisowego. Co ważne rolnik, z którym skontaktuje się rachmistrz spisowy jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na pytania i w ten sposób wypełnić obowiązek spisowy.

Rachmistrzowie spisowi dzwonią do rolników objętych spisem rolnym z numerów telefonu:

22 279 99 99 lub 22 666 66 62

Jesteś użytkownikiem gospodarstwa rolnego? Widzisz, że dzwoni do Ciebie jeden z powyższych numerów?

Odbierz telefon, odpowiedz na pytania rachmistrza spisowego i wypełnij obowiązek spisowy!

Wywiady telefoniczne będą realizowane do 30 listopada br.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego zachęcamy do korzystania z infolinii spisowej o numerze 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora).

 

 

Na terenie Gminy Krościenko Wyżne funkcjonuje Gminne Biuro Spisowe powołane celem wykonywania niezbędnych prac związanych z organizacją i przeprowadzeniem spisu rolnego.

 

W dniu 21 września br., przy ul. Szkolnej wykonano prace mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu. Zrealizowano montaż progu zwalniającego płytowego z przejściem dla pieszych (na wysokości budynku szkoły podstawowej) oraz progów zwalniających wyspowych w dwóch lokalizacjach (pomiędzy ośrodkiem zdrowia i apteką, a także w pobliżu ochronki). Wszystkie wspomniane miejsca zostały odpowiednio oznakowane.

 

 

  • DSC_0325
  • DSC_0326
  • DSC_0328
  • DSC_0334
  • DSC_0335
  • DSC_0337

Trwają prace w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne Część 2 „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Krościenko Wyżne na działce nr o nr ewid. 2859”.

Jest to kolejny etap modernizacji bocznej ulicy Grunwaldzkiej. Prace obejmują: ręczne ścinanie i karczowanie zakrzaczeń, korytowanie, wykonanie przepustów rurowych, czyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem dna i skarpy, wykonanie dolnej warstwy jezdni o nawierzchni żwirowej oraz podbudowy z kruszyw łamanych.

W związku z faktem, iż modernizacja uwzględnia karczowanie zakrzaczeń, nasza gmina została zwolniona z wnoszenia wkładu własnego, a tym samym całość kosztów kwalifikowanych zostanie pokryta w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

 

 

  • DSC_0288
  • DSC_0289
  • DSC_0290
  • DSC_0292

Szanowni Mieszkańcy, w dniu dzisiejszym (tj. 11 września br.) Gmina Krościenko Wyżne ogłosiła przetarg na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku użyteczności publicznej w Krościenku Wyżnym, który ma powstać na zakupionej w ubiegłym roku w tym celu działce mieszczącej się obok budynku Przedszkola Samorządowego im. Wandy Chotomskiej.

W załączeniu przedkładamy wstępną koncepcję wizualizacji budynku, w którym mają w przyszłości mieścić się Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gminna Biblioteka Publiczna wraz z czytelnią oraz Gminny Ośrodek Kultury z uwzględnieniem sali widowiskowej.

Realizacja wspomnianej inwestycji pozwoli na zwiększenie funkcjonalności biblioteki (a tym samym przedszkola samorządowego) oraz ośrodka zdrowia, który także zostanie przystosowany do najwyższych standardów.

Powstanie sali widowiskowej to z kolei utworzenie możliwości na organizację wydarzeń kulturalnych w zamkniętym pomieszczeniu. Wykorzystywana dotychczas sala Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym nie daje takiej możliwości w ujęciu całorocznym. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt odbywania się w niej przyjęć okolicznościowych, a po ostatnim jej remoncie kalendarz rezerwacji terminów na kolejne lata zapełnia się w błyskawicznym tempie.

Mając na uwadze powyższe wspomniana inwestycja wydaje się być nieodzowna, zwłaszcza, że gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Samorządowych w wysokości 500 tys. zł, które zamierzamy przeznaczyć na ten cel, a ponadto ubiegamy się o pozyskanie kolejnych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.