Uprzejmie informujemy, że Gmina Krościenko Wyżne w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej otrzymała kwotę 429 380 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

Gmina może wydatkować wspomniane środki na określone wyżej cele w latach 2021-2024.