https://www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/akcja-informacyjna---obwodnica-miejsca-piastowego

Z treścią raportu można się zapoznać w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne, pokój nr 7.