W dniu 16 października 2021 r. w sali Domu Ludowego w Pustynach odbył się organizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Pustynach Dzień Seniora.

Uroczystość ta została tradycyjnie połączona ze świętowaniem jubileuszy małżeńskich mieszkańców Sołectwa Pustyny. Swoje 50- lecie małżeństwa obchodzili w tym roku Janina i Stanisław Adamczykowie, Anna i Adam Bystrzyccy, Maria i Adam Boczarowie oraz Krystyna i Wiesław Pelczarowie. Dostojni Jubilaci zostali oficjalnie odznaczeni Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Czynności dekoracyjnych dokonał Mateusz Liput - Wójt Gminy Krościenko Wyżne, życząc wyróżnionym przede wszystkim zdrowia, a także kolejnych pięknych rocznic.

Tradycyjnie wręczono również upominki dla najstarszych uczestników Dnia Seniora. Byli to Stefania Pelczar oraz Eugeniusz Kuźnar. Następnie czas uczestnikom umilił występ Kapeli Ludowej „Krościeniacy”, która zaprezentowała znane i lubiane utwory ludowe.

Jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - Benjamin Franklin powiedział kiedyś, że nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu. Życzymy więc naszym seniorom przede wszystkim braku czasu.

Tekst i zdjęcia: Kacper Sabik