W dniu 15 października 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne odbyła się uroczystość wręczenia nagród przyznanych nauczycielom przez Wójta Gminy Krościenko Wyżne i Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym.

Za szczególne osiągnięcia w kierowaniu powierzoną jednostką, animowanie życia szkoły oraz promowanie powierzonej placówki w regionie wójt wyróżnił Marka Aftanasa – dyrektora szkoły podstawowej.

Za pracę i osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz istotną rolę jaką odgrywają w procesie kształtowania młodych umysłów nagrodę wójta otrzymali nauczyciele:

Irena Barańska
Katarzyna Gałązka
Iwona Janocha
Maria Marszałek

Nagrodą dyrektora szkoły natomiast zostali wyróżnieni:

Monika Czarnowska
Bożena Filar
Maciej Filar
Katarzyna Frydrych
Sebastian Frydrych
Katarzyna Inglot
Piotr Lorens
Katarzyna Marszałek
Magdalena Omachel
Marek Omachel
Grażyna Prugar- Gołda
Jadwiga Szajna-Solecka
Katarzyna Szczepanik
Aneta Terefenko
Iwona Walczak
Monika Węgrzyn
Liliana Ziajka

 

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów w pracy na rzecz młodego pokolenia naszej gminy.