Informujemy, że zakończyliśmy realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Krościenko Wyżne na działce nr o nr ewid. 3765/1”.

Zakres prac objął wykonanie na długości 0,245 km i szerokości 2,8 m:

  • ścinania i karczowania zakrzaczeń;
  • profilowania skarpy nasypów;
  • korytowania;
  • dolnej warstwy jezdni o nawierzchni;
  • podbudowy z kruszyw łamanych.

Inwestycja została dofinansowana w kwocie 38 000 zł ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego, stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2021.