Informujemy, że wnioski Gminy Krościenko Wyżne w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0." w 2021 r. zostały rozpatrzone pozytywnie.

Tym samym Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym otrzymała dofinansowanie w wysokości 12 tys. zł, natomiast Przedszkole Samorządowe im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym środki w wysokości 3 tys. zł.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
Planowany budżet Programu na lata 2021-2025 wynosi blisko 1,1 mld zł, w tym 635 mln zł z budżetu państwa.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.