Informujemy, że w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, otrzymaliśmy dofinansowanie dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym w kwocie 34 000 zł. Zostanie ono przeznaczone na zakup m.in.: pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii psychoneurologicznej, terapii procesów komunikacji, logopedycznej i psychologicznej.

Celem szkoły jest utworzenie specjalistycznego gabinetu wspierającego nauczanie i rozwój dzieci ze SPE oraz wyrównującego ich szanse społeczne i edukacyjne. Pomoże on rozwijać ich umiejętności motoryczne, myślenie przestrzenne oraz umiejętności planowania i komunikacji nauczyciela w pracy z uczniem zarówno w warunkach edukacji stacjonarnej jak i zdalnej.

To kolejny krok ku poprawie jakości i warunków nauczania naszych uczniów, a co za tym idzie doskonalenia procesów wychowawczych.