W dniach 17 - 19 września w całym kraju odbyła się 28. edycja akcji "Sprzątanie świata" w myśl hasła: "Myślę, więc nie śmiecę".

Do wydarzenia włączyli się uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym. Oprócz tego, że dzieci i młodzież wykonały z tej okazji ulotki zachęcające do dbania o czystość środowiska, wykonały separatory na śmieci szkolne czy też przeprowadziły zbiórkę zużytych baterii, opracowały mapę kilku dzikich wysypisk śmieci na terenie Krościenka Wyżnego wraz z ich lokalizacją.

Z tym dokumentem liderzy projektu: Aleksandra Haduch, Franciszek Bargieł, Mateusz Terefenko, Blanka Słowik oraz opiekun grupy – p. Katarzyna Gałązka przybyli 21 września do Urzędu Gminy na spotkanie z p. Mateuszem Liputem – wójtem naszej gminy.
Wójt wyraził wdzięczność młodzieży za znakomitą inicjatywę, zapoznał się z pozostałą działalnością Szkolnego Koła Miłośników Przyrody oraz Biologii Kreatywnej. Dzięki tej inicjatywie, wspomniane przez uczniów dzikie wysypiska śmieci zostały w tym tygodniu zlikwidowane.

Jesteśmy wdzięczni społeczności szkolnej za dbałość o nasze środowisko oraz za zaangażowanie na rzecz ochrony przyrody.