Informujemy, że trwają prace nad modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie działki nr 3765/1 w Krościenku Wyżnym. Na realizację tego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 38 000 zł.

Zakres prac obejmuje wykonanie na długości 0,245 km i szerokości 2,8 m:

  • korytowania,
  • dolnej warstwy o nawierzchni żwirowej,
  • górnej warstwy z kruszyw łamanych oraz wycinki zakrzaczeń i zagajników.

Termin zakończenia prac wyznaczono do 15 października br.