Sobotni wieczór (25.09.2021 r.) był okazją do świętowania obchodów Jubileuszu 100-lecia powstania Orkiestry Dętej w Krościenku Wyżnym. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym p.w. św. Marcina w Krościenku Wyżnym. Po zakończonej eucharystii w szyku defiladowym muzycy, zaproszeni goście oraz mieszkańcy udali się do Domu Ludowego na drugą część obchodów.

Tuż przed wejściem na salę, niespodziankę przygotowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym, której to częścią orkiestra była przez wiele lat. Na ręce kapelmistrza orkiestry – Macieja Filara, prezes OSP – Andrzej Glazar, w asyście dwóch członków honorowych – Jana Habrata i Jana Żywca, wręczył pamiątkową tablicę z fotografiami dokumentującymi wspólną historię orkiestry oraz straży pożarnej.

Następnie, tuż po wejściu na salę, powitano zaproszonych gości, wśród których znaleźli się przede wszystkim rodzice i najbliżsi muzyków miejscowej orkiestry. Swoją obecnością jubileusz uświetnili również m.in.: Mateusz Liput- Wójt Gminy Krościenko Wyżne wraz z małżonką, Krzysztof Podkul- Przewodniczący Rady Gminy Krościenko Wyżne, Jan Omachel – dotychczasowy z-ca wójta gminy Krościenko Wyżne, Mateusz Podkul- Sekretarz Gminy Krościenko Wyżne, Agnieszka Filar- Skarbnik Gminy Krościenko Wyżne, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, prezesi lokalnych stowarzyszeń oraz kapelmistrzowie orkiestr z Odrzykonia oraz Iskrzyni.

Z racji tego, iż Jubilatką jest Orkiestra Dęta, nie mogło zabraknąć koncertu w jej wykonaniu. Został on podzielony na dwie części, a po zakończeniu pierwszej z nich, na sali pojawił się najsłodszy element uroczystości – jubileuszowy tort. Do symbolicznego pokrojenia tortu zaproszeni zostali przedstawiciele orkiestry dętej w osobach: Jan Filar, Maciej Filar oraz Martyna Miśkowiec. Wzniesiono toast oraz złożono życzenia kolejnych stu lat działalności.

Kolejnym punktem jubileuszowego świętowania było przedstawienie faktów z kart historii naszej Dostojnej Jubilatki. Prowadzące uroczystość - Aleksandra Lorens oraz Laura Filar podkreśliły, iż fenomen orkiestry polega na tym, że tworzy przyjaźnie, integruje sąsiadów, a przede wszystkim łączy pokolenia. Niejednokrotnie pasja do muzykowania przechodzi z ojca na syna, a w niektórych przypadkach miłość do muzyki dziedziczą także wnuki. Nie bez powodu nasi przodkowie tworząc w 1921 r. Orkiestrę Dętą w Krościenku Wyżnym, nadali jej nazwę „Jedność”. Działalność orkiestry w naszej miejscowości zapisuje wspaniałą kartę historii lokalnej społeczności. Muzycy biorą aktywny udział w oprawie świąt patriotycznych i kościelnych oraz innych imprez okolicznościowych. Trzon krościeńskiej orkiestry stanowią doświadczeni muzycy, którzy swoją wiedzę i pasję przekazują młodszym koleżankom i kolegom. Dzięki wypracowanemu przez lata systemowi szkolenia, młodzi mieszkańcy naszej gminy mogą rozwijać swoje muzyczne zainteresowania pod okiem obecnego kapelmistrza Macieja Filara, nie tylko na próbach orkiestry, ale również podczas zajęć muzycznych w tutejszej szkole podstawowej.

Z racji tego, iż orkiestrę tworzą osoby, które w jej rozwój wkładają całe swoje serce, wójt gminy oraz przewodniczący rady gminy, w imieniu swoim oraz mieszkańców Gminy Krościenko Wyżne, w dowód wdzięczności i uznania, wręczyli każdemu z muzyków pamiątkowe statuetki oraz podziękowania.

Wśród nagrodzonych znaleźli się:

Sekcja fletów: Laura Filar, Weronika Filar, Paulina Lipa, Patrycja Pelczar, Alicja Sajdak, Weronika Turowska.

Sekcja klarnetów: Marcin Albrycht, Bartosz Filar, Magdalena Kielar, Agata Kowalska, Dawid Szajna.

Sekcja saksofonów altowych: Aleksandra Lorens, Karolina Miśkowiec, Michalina Kmonk.

Sekcja saksofonów tenorowych: Antoni Filar, Wacław Pudłowski, Michał Smoleń, Bartłomiej Szafran, Michalina Szafran.

Sekcja altów i tenorów: Martyna Bajgrowicz, Weronika Marszałek, Magdalena Mercik, Rafał Pelczar, Edward Szmyd.

Sekcja trąbek: Jan Filar, Klaudia Mercik, Kamil Nóżka, Monika Perłowska, Wacław Sajdak, Jacek Szajna, Kamil Szajna, Mateusz Niżnik, Bartłomiej Sawicki.

Sekcja puzonów: Małgorzata Kosiek, Martyna Miśkowiec, Dominika Starzak, Łukasz Zarych.

Sekcja basów: Grzegorz Krauz, Michał Krauz, Karol Kubit, Tadeusz Szmyd, Mateusz Filar.

Sekcja perkusyjna: Jędrzej Filar, Jakub Sajdak.

Kapelmistrz: Maciej Filar.

Nadszedł czas na przemówienia zaproszonych gości oraz podziękowania. Kapelmistrz orkiestry – Maciej Filar złożył na ręce wójta gminy podziękowania za organizację jubileuszu, wydanie okolicznościowej broszury oraz płyty orkiestry, a przede wszystkim za owocną współpracę. Muzycy zakończyli wspólne świętowanie drugą częścią koncertu, wykonując sześć utworów oraz dwa bisy.

Jesteśmy dumni, że Gminna Orkiestra Dęta zapisuje wspaniałą kartę historii Gminy Krościenko Wyżne. Dostojnej Jubilatce i jej wspaniałym Muzykom składamy najlepsze życzenia dalszych sukcesów, jednocześnie dziękując za aktywny udział w codziennym życiu krościeniaków oraz godne reprezentowanie naszej gminy, również poza jej granicami.