W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne odbyło się podpisanie umów pomiędzy jednostkami OSP z terenu powiatu krośnieńskiego, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Wśród trzech jednostek, które otrzymały dofinansowanie, znalazła się Ochotnicza Straż Pożarna w Krościenku Wyżnym, która przeznaczy dotację na realizację zadania pn.: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Krościenko Wyżne celem zwiększenia potencjału technicznego.

Umowę ze strony OSP, w obecności Prezesa WFOŚiGW – Adama Skiby oraz Wójta Gminy Krościenko Wyżne – Mateusza Liputa, podpisali: Andrzej Glazar – prezes oraz Agnieszka Wójcik – skarbnik jednostki.