W ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół", dla których organem prowadzącym jest Gmina Krościenko Wyżne, o stypendium mogli ubiegać się uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,3 w przypadku uczniów klas IV-VI oraz 5,2 w przypadku uczniów klas VII i VIII.

Prawo do ubiegania się o stypendium mieli też uczniowie, którzy na świadectwie szkolnym uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,5 w przypadku uczniów klas IV-VIII oraz dodatkowo spełnili jedno z następujących kryteriów:

 1. reprezentowali szkołę i zajęli I, II lub III miejsce w konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
 2. reprezentowali szkołę i zajęli I, II lub III miejsce w konkursie, zawodach sportowych na szczeblu rejonowym lub wyższym albo I, II lub III miejsce w konkursach artystycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

W tym roku szkolnym w gronie laureatów znaleźli się

 1. Aleksandra Haduch
 2. Filip Ciołkowski
 3. Julia Karaś
 4. Konrad Wnęk
 5. Kamila Boczar
 6. Piotr Mika
 7. Agata Lorens
 8. Michał Omachel
 9. Szymon Nowak
 10. Natalia Czyżowska
 11. Stanisław Gaj
 12. Maria Gaj
 13. Antoni Gaj
 14. Gabriela Borek
 15. Julia Prajzner
 16. Joanna Omachel
 17. Franciszek Bargiel
 18. Jakub Sajdak
 19. Emilia Albrycht
 20. Dominika Starzak
 21. Monika Dudka
 22. Aleksandra Pelczar
 23. Lena Suti
 24. Zuzanna Findysz
 25. Weronika Pelczar
 26. Blanka Słowik

Na spotkaniu, które odbyło się 1 września 2021 r. Wójt Gminy Krościenko Wyżne Pan Mateusz Liput wręczył stypendystom akty nadania i nagrody.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!