W dniu 31 sierpnia 2021 r. podczas XXVIII Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne odbyło się uroczyste pożegnanie Pana Jana Omachla – Zastępcy Wójta Gminy Krościenko Wyżne, odchodzącego na zasłużoną emeryturę.

Wójt Mateusz Liput w imieniu swoim, pracowników Urzędu Gminy Krościenko Wyżne, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz całej społeczności lokalnej podziękował za długoletnią i sumienną pracę na rzecz gminy, wręczył upominek i kwiaty oraz życzył długiej i spokojnej emerytury w zdrowiu. Życzenia w imieniu Rady Gminy Krościenko Wyżne złożył również Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Podkul oraz delegacja radnych.

Zastępca Wójta wyraził wdzięczność za życzenia, kwiaty i upominki i ze wzruszeniem podziękował za wspólną pracę, w tym przede wszystkim za wspólny wysiłek wkładany w codzienną pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Pan Jan Omachel swoją pracę w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne rozpoczął w 1995 roku.  Od czerwca 1995 r. był Sekretarzem Gminy Krościenko Wyżne, w latach 2003-2007 również Zastępcą Wójta. W lutym 2010 r. został powołany przez premiera do pełnienia funkcji Wójta Gminy Krościenko Wyżne. Od grudnia 2010 r. do listopada 2018 r. był Wójtem Gminy Krościenko Wyżne, natomiast od  listopada 2018 r. Zastępcą Wójta Gminy Krościenko Wyżne. Odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.