W dniu dzisiejszym w siedzibie Urzędu Gminy została zawarta umowa na wykonanie zadania pn.: "Remont drogi wewnętrznej, działka nr ewidencyjny 1853 w Krościenku Wyżnym", tj. ul. Zagórze.

Zakres prac obejmuje w szczególności wykonanie:

  • robót ziemnych i przygotowawczych,
  • podbudowy,
  • nawierzchni.

Zadanie zostanie zrealizowane przez Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.