Z radością informujemy, że zakończyliśmy realizację zadania pn."Budowa oświetleń ulicznych w Gminie Krościenko Wyżne: Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1kV oświetlenia ulicznego kablowego w miejscowości Krościenko Wyżne ul. Północna na działce nr ewid. 2442”

 

 

W związku z faktem, iż możliwe było przyłączenie nowych słupów oświetleniowych do istniejącej linii elektroenergetycznej oświetlenie od razu po zamontowaniu może spełniać swoją funkcję.

 

  • IMG-4634
  • IMG-4635
  • IMG-4636
  • IMG-4637