Trwają prace w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne Część 2 „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Krościenko Wyżne na działce nr o nr ewid. 2859”.

Jest to kolejny etap modernizacji bocznej ulicy Grunwaldzkiej. Prace obejmują: ręczne ścinanie i karczowanie zakrzaczeń, korytowanie, wykonanie przepustów rurowych, czyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem dna i skarpy, wykonanie dolnej warstwy jezdni o nawierzchni żwirowej oraz podbudowy z kruszyw łamanych.

W związku z faktem, iż modernizacja uwzględnia karczowanie zakrzaczeń, nasza gmina została zwolniona z wnoszenia wkładu własnego, a tym samym całość kosztów kwalifikowanych zostanie pokryta w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

 

 

  • DSC_0288
  • DSC_0289
  • DSC_0290
  • DSC_0292