Od 2 września 2020 r. uproszczony został systemem rekrutacji do Wojska Polskiego. Więcej szczegółów na Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego pod adresem:

https://www.zostanzolnierzem.pl/