Jest nam bardzo miło poinformować, iż wniosek Gminy Krościenko Wyżne o powierzenie grantu został wybrany w ramach naboru 1/2020/G przez Radę Czarnorzecko - Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania, a tym samym nasza Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 19 573 zł.
Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania pn.: "Zwiększenie aktywności społecznej poprzez zakup wyposażenia do świetlicy działającej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym".
W ramach programu grantowego zostanie sfinansowany zakup sprzętu nagłośnieniowego oraz projektor wraz z ekranem na potrzeby świetlicy szkolnej.