W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Krościenko Wyżne wraz ze Skarbnikiem Gminy, w siedzibie Ministerstwie Sprawiedliwości podpisali umowę na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości. Środki te pozwalają na zakup wyposażenia, niezbędnego do udzielania pomocy pokrzywdzonym na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym. Wartość pozyskanych środków na ten cel to 15 345,00 zł.