Podczas dzisiejszej sesji Radni naszej Gminy jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium za 2018 r. Gratulujemy!!!

Ponadto na sesji miało miejsce odwołanie dotychczasowego skarbnika - p. Grażyny Rugiełło, która trzy miesiące temu złożyła na ręce wójta wniosek o rozwiązanie stosunku pracy. Radni przyjęli odwołanie, a wójt wraz z przewodniczącym rady podziękowali p. Grażynie za wieloletnią pracę w tutejszym Urzędzie oraz za sumienność, życząc jednocześnie sukcesów na nowym etapie kariery zawodowej i w życiu prywatnym.

Na wniosek p. wójta, Rada Gminy wybrała na nowego skarbnika - p. Agnieszkę Filar, dotychczasową główna księgową GOPS w Krościenku Wyżnym, której również serdecznie gratulujemy powołania na nowe stanowisko.

 

  • DSC_0120
  • DSC_0122
  • DSC_0128