W dniu 27 marca 2019 r. w godzinach wieczornych odbyło się inauguracyjne zebranie Rady Sołeckiej Sołectwa Krościenko Wyżne. Oprócz Radnych, na zaproszenie Sołtysa - Bolesława Pudłowskiego na spotkanie przybyli: Wójt Gminy - Mateusz Liput, Zastępca Wójta - Jan Omachel, Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Podkul oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych i stowarzyszeń działających na terenie gminy. Podczas zebrania dokonano wyboru członków prezydium Rady jak również poruszono sprawy bieżące sołectwa.